Visa sökformulär

Fettavskiljare

Alla verksamheter som hanterar livsmedel behöver en fett­av­skiljare i fastig­heten. Det är fastighets­ägarens ansvar att en sådan finns på plats. Innan en fett­av­skiljare installeras måste du skicka in en an­mälan till oss.

Så här gör du

Så här gör du

Så här ser processen ut för dig som är fastig­hets­ägare där det finns en verk­sam­het som hanterar livs­medel. Det gäller till exempel en restaurang, sallads­bar, livs­medels­butik, bageri, café eller gatu­kök. Kravet gäller oavsett om fastig­heten har enskilt eller kommunalt av­lopp. Har du frågor om vilka verk­sam­heter som om­fattas av kravet, ta kontakt med vår Bygglots för råd­givning. Kontakt­uppgifter hittar du längst ner på denna sida.

Så här gör du steg 1

Samla in fakta och planera

Innan du påbörjar ditt projekt är det viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt. Läs därför igenom hela sidan innan du börjar. Då har du också lättare att planera din budget och tid­plan samt förstå ditt ansvar under processen.

Du kan behöva ta hänsyn till följande:

Läs mer om fettavskiljare och fettåtervinning på Mälarenergis webbplats.länk till annan webbplats

Läs mer om slam och fett och hitta blanketter för fettåtervinning på Vafab miljös webbplats.länk till annan webbplats

Så här gör du steg 2

Förbered dina handlingar

Innan du kan skicka in din an­mälan behöver du för­bereda eller beställa följande hand­lingar:

Checklista för dig som ska installera en fettavskiljare.Word

Så här gör du steg 3

Skicka in din anmälan

När du är klar med alla dina handlingar är det dags att skicka in din an­mälan. Du som har e‑legitimation kan med för­del an­vända vår e-tjänst. Om du saknar e‑legitimation kan du göra din an­mälan med en blankett som du postar till oss.

Du kan sedan följa ditt ärende och se hur långt det har kommit via webben. Har du angivit en e‑post­adress kommer all vår kommunikation med dig att ske via den.

Saknar du e‑legitimation?

Ladda ner och skriv ut blanketten för anmälan om fettavskiljare.Word

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vill du veta hur det går med ditt ärende?

I tjänsten Mina byggärenden kan du enkelt följa var i processen ditt ärende befinner sig.

Mina byggärenden.länk till annan webbplats

Så här gör du steg 4

Invänta vårt beslut

Först när du har fått vårt start­besked får du börja installera en fett­av­skiljare.

Läs mer om startbesked.

I ditt start­besked framgår vilka handlingar som krävs för att du ska få ett slut­besked.

Så här gör du steg 5

Att tänka på under byggtiden

Under bygg­tiden är det viktigt att du följer de hand­lingar och ritningar som du har lämnat in. Om du be­höver göra av­steg från dessa måste du kontakta din hand­läggare.

Så här gör du steg 6

Ansök om ett slutbesked

När du har byggt klart behöver kontroller göras innan du får börja använda fett­av­skiljaren. I ditt start­besked framgår vilka handlingar som krävs för att du ska få ett slut­besked. Först när du har fått ditt slut­besked kan du börja an­vända fett­av­skiljaren.

Ansök om slutbesked med den här blanketten.Word

Läs mer om slutbesked.

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 07:30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Hjälpte informationen på denna sida dig?