Visa sökformulär

Så här gör vi vår bedömning i byggprojekt

Det finns många saker vi behöver ta hänsyn till när vi prövar din ansökan om lov. Det gör vi för att se till att vi följer kraven som finns i lagen.

Det här bedömer vi vid bygglov

Vår bedömning är beroende på var och vad du ska bygga. Olika åtgärder kan kräva olika hantering och fler punkter än de vi beskriver här nere. Här är de allra mest grundläggande saker vi tar hänsyn till.

  • Följer det detaljplanen eller om det är lämpligt att bygga på platsen om det inte finns en detaljplan.
  • Är utformningen och placeringen lämplig.
  • Att det är lämpligt med tanke på byggets ändamål.
  • Att form, färg och materialverkan är god.
  • Tillgänglighet och användbarhet.
  • Hur tomten anordnas.
  • Att man bygger varsamt och tar hänsyn till omgivningen och inte förvanskar.

Prövning vid lov och förhandsbesked, Boverketlänk till annan webbplats

Hur prövning sker vid rivnings- och marklov

Prövning av rivningslov, Boverketlänk till annan webbplats

Prövning av marklov, Boverketlänk till annan webbplats

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 07:30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.