Visa sökformulär

Inreda ytterligare en bostad

Vill du göra om ett utrymme i dit hus så att du får ännu en bostad? Då behöver du först skicka in en anmälan till oss och säkerställa att den nya boytan uppfyller en rad krav.

Så här gör du

Så här gör du

Så här ser processen ut för dig som bor i ett en­bostads­hus eller fritids­hus inom detalj­planerat om­råde. Om du bor utan­för detalj­planerat om­råde, ta kontakt med vår Bygglots för att få veta vad som gäller. Kontakt­uppgifter hittar du längst ner på denna sida.

Är du osäker på vad som gäller för ditt område?

Hitta detaljplaner inom Västerås kommun

Så här gör du

Samla in fakta och planera

Innan du påbörjar ditt projekt är det viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt. Läs där­för igenom hela sidan innan du börjar. Då har du också lättare att planera din budget och tid­plan samt förstå ditt ansvar under processen.

Regler för att inreda ytterligare en bostad

Du måste först anmäla till oss och invänta ett startbesked innan du får inreda ytterligare en bostad. Tänk också på följande:

  • Det ska ske i ett befintligt enbostadshus.
  • Åtgärden måste uppfylla alla krav som ställs på byggnader.
  • Det finns inget hinder mot att inreda ytterligare en bostad i källare eller på vind, men i vissa fall är det inte möjligt att genomföra åtgärden. Det kan till exempel vara om utrymmet inte uppfyller krav om brandskydd eller rumshöjd om minst 2,40 meter.
  • Det kan tillkomma andra krav på åtgärder som har avsevärd påverkan på fastigheten. Till exempel vid installation av vatten och avlopp eller nya fönster.
  • Att inreda ännu en bostad i ett tvåbostadshus eller flerfamiljshus kräver bygglov. Samma sak gäller för stugor som ingår i en hotellanläggning, semesterstugby eller en liknande byggnadsgrupp inom en fritids-, rekreations- eller turistanläggning.

Läs mer om att inreda ytterligare en bostad på Boverkets webbplats.länk till annan webbplats

Har du frågor, ta gärna kontakta med Bygglots för rådgivning. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Du kan behöva ta hänsyn till följande

Områden där det krävs bygglov för attefallsåtgärder

Den nya lov­be­frielsen gäller dock inte på vissa bygg­nader eller inom vissa bygg­nads­om­råden. Det är när bygg­nader är särskilt värde­fulla ur historisk, kultur­historisk, miljö­mässig eller konst­närlig syn­punkt. Eller när de ligger inom sådana om­råden. I dessa om­råden ska du söka bygg­lov som vanligt.

Så här gör du

Förbered dina handlingar

Innan du kan skicka in din an­mälan be­höver du för­bereda eller be­ställa följande hand­lingar:

  • Ritningar på fasader och planritning (hur det ser ut före och efter), samt ritning med sektioner
  • Förslag till kontrollplan
  • Redogörelse för brandskyddet
  • Redovisning av ventilation.

Checklista för dig som ska inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.Word

Så här gör du

Skicka in din anmälan

När du är klar med alla dina handlingar är det dags att skicka in din an­mälan. Du som har Bank-ID kan med för­del an­vända vår e-tjänst. Då kan du enkelt följa var i processen ditt ärende be­finner sig.

Du kan även göra din an­mälan med en blankett som du postar till oss, men du får då inte möjlig­heten att följa ditt ärende via webben. Har du an­givit en e‑post­adress kommer vissa meddelanden att gå via denna.

Saknar du Bank-ID?

Ladda ner och skriv ut blanketten för anmälan om attefallsåtgärd.Word

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vill du veta hur det går med ditt ärende?

Har du anmält via e-tjänsten kan du enkelt följa var i processen ditt ärende befinner sig.

Logga in på www.vasteras.se/etjanstbygg och gå in under rubriken "Mina ärenden".

Så här gör du

Invänta vårt beslut

Först när du har fått vårt start­besked får du börja bygga eller inreda den nya bostaden.

Läs mer om startbesked.

I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska kunna få ett slut­besked.

Så här gör du

Att tänka på under byggtiden

Under bygg­tiden är det viktigt att du följer de hand­lingar och ritningar som du har lämnat in. Om du be­höver göra av­steg från dessa måste du kontakta din hand­läggare.

Så här gör du

Ansök om ett slutbesked

När du har byggt klart be­höver du bland annat skicka in under­tecknad kontroll­plan. Först när du har fått ditt slut­besked kan du börja an­vända den nya bostaden.

I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska kunna få ett slut­besked.

Ansök om slutbesked med den här blanketten.Word

Läs mer om slutbesked.

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 07:30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Hjälpte informationen på denna sida dig?