Visa sökformulär

Bygga nytt, riva eller ändra

Här får du veta om ditt byggprojekt kräver bygglov eller anmälan och hur du gör för att ansöka. Bor du utanför detaljplanerat område, vänligen ta kontakt med vår Bygglots.

Större attefallshus från 1 mars 2020

Riksdagen har beslutat att den tillåtna byggnadsarean för komplement­bostads­hus ska utökas från 25 till 30 kvadrat­meter. De nya reglerna börjar gälla den 1 mars 2020. Utökning till 30 kvadrat­meter gäller endast attefalls­hus som används som komplement­bostads­hus. Det gäller alltså inte komplement­byggnader som används som förråd, garage eller liknande. Även om det inte krävs bygglov behöver man göra en bygganmälan och få ett startbesked innan man kan börja bygga.

Precis som förut behöver vissa förutsättningar vara uppfyllda för att man ska få bygga ett komplementbostadhus utan bygglov.

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
 • Det ska vara ett komplementbostadshus
 • Det får vara högst 30,0 kvadratmeter
 • Höjd till taknock får vara högst 4,0 meter
 • Det ska vara fristående
 • Det ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus
 • Det ska placeras minst 4,5 meter från gräns
 • Det ska placeras minst 30,0 meter från järnväg
 • Det får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • Att attefallshus inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området
 • Om det är ett komplementbostadshus, inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
Så här gör du

Vad vill du göra?

Här hittar du länkar till de vanligaste byggprojekten via bilder eller i A-Ö listan. Du hittar också information till företag och föreningar. Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta vår Bygglots. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Saknar du e‑legitimation?

Blankett för ansökan om bygglovWord
Blanketten är ifyllnadsbar. Tänk på att när du anger en e-postadress kommer all vår kommunikation att gå via den.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 07:30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa men klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Ortsanalysen för Kvicksund är klar

  Nu är den klar! Västerås stad och Eskilstuna kommun har tillsammans tagit fram Ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund . Handlingen ska vara en inspiration och vägledning för olika utvecklingsprojekt i Kvicksund, med olika initiativtagare. Planen togs fram i dialog med kvicksundsbor, förening...

 • Tyck till om trafiksäkerhetsarbetet

  Hur ska trafiksäkerhetsarbetet i Västerås se ut de närmaste åren och vilka prioriteringar ska göras för att minska antalet olyckor?

Debug

Tack för din återkoppling!