Tomgångskörning

Bilavgaser innehåller ämnen som är skadliga för människor och för miljön. Bland annat bidrar avgaser till växthuseffekten och är skadliga för växter. I Västerås får bilar köras på tomgång i maximalt en minut. Enda undantaget gäller fordon som behöver hålla igång motorn för att driva en anläggning till exempel sopbilar.

Att ha bilen på tomgång kan vara störande och orsaka hälsobesvär. Avgaser innehåller cancerframkallande ämnen och kan ge upphov till allergier och luftrörsproblem. Vid tomgångskörning utanför exempelvis skolor och daghem kan avgaserna sugas in via ventilationen och orsaka besvär för de som vistas i lokalerna. Bullret från ett fordon på tomgång kan även upplevas som störande.

Miljön påverkas även negativt av fordonsavgaser eftersom de innehåller ämnen som bidrar till bland annat växtskador, övergödning, försurning och klimatförändringar.

Utsläppen blir extra stora på vintern, eftersom motorn då ofta är kallare än vanligt. För att minska störningen från trafiken så finns det regler om tomgångskörning i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Västerås stad.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Pdf, 21.3 kB.

Om ett brott mot enminutsregeln för tomgångskörning konstateras kan händelsen polisanmälas. Saken utreds sedan av en allmän åklagare. Fällande dom kan ge böter.

Hand som skrapar en snötäckt bilruta med en snöskrapa.

Det bästa för miljön, din egen och andras hälsa, är att låta bilen stå. Spara in bränslekostnaderna och cykla eller åk kollektivt istället.

Några tips:

  • Använd motorvärmare.
  • Samåk med någon.
  • Parkera bilen så att du slipper backa eller "trixa" för att komma iväg.
  • Skrapa snö och is av rutorna innan du startar motorn. Då slipper du andas in avgaserna när de är som giftigast.