Visa sökformulär

Fönsterbidrag för bulleråtgärder

Just nu är ansökningsperioden stängd. Nästa period börjar den 1 november 2019. Om du påverkas av högt trafikbuller från någon av Västerås stads gator och vägar kan du i vissa fall få bidrag för att åtgärda och minska bullernivån i din fastighet.

Vad är buller?

Buller definieras som oönskat ljud och är en av de miljöstörningar som dagligen påverkar hälsan och livskvaliteten för många Västeråsbor. Den vanligaste orsaken är trafikbuller från statliga och kommunala gator och vägar. 

Ofta används benämningen decibel (dBA) för att beskriva ljud vars styrka är konstant i tiden. A:et i dBA anger att ljudets frekvenser har viktats på ett sätt som motsvarar hur det mänskliga örat uppfattar ljud. Detta störningsmått är enkelt att arbeta med och kan direkt mätas med ljudnivåmätare. Decibel är ett logaritmiskt mätetal. Detta innebär bland annat att vid addition av buller från två lika starka bullerkällor ökar ljudnivån med 3 dBA. På samma sätt ger en fördubbling/halvering av trafikmängden 3 dBA högre/lägre ekvivalent ljudnivå. När det gäller upplevelsen av skillnader i bullernivå kan 3 dBA upplevas som en hörbar förändring, medan en skillnad på 8 - 10 dBA upplevs som en fördubbling/halvering av ljudet.

Så här fungerar bidraget

Fönsterbidraget kan sökas av dig som är fastighetsägare inom Västerås kommun. Det gäller för bostäder, inklusive lägenheter, som är byggda före 1998 och där något bidragsberättigat fönster i ett bostadsrum (sovrum eller vardagsrum) har över 65 dBA ekvivalent bullernivå (dygnsmedelvärde) vid fasad.

Bidraget gäller för att sätta in en extra ruta utanpå befintligt fönster, en så kallad tillsatsruta. Beloppet motsvarar 75 procent av kostnaden, dock max 2 000 kronor per kvadratmeter glasyta. Bidrag lämnas även för byte till ljuddämpande uteluftsdon, högst 625 kronor per öppning. Priserna är i 2019 års nivå och ska indexuppräknas årligen.

Observera att du som fastighetsägare måste söka bidraget före genomförande av fönsteråtgärd och du erhåller bidraget i efterskott.

Du kan inte få fönsterbidrag

 • för redan utförda bulleråtgärder
 • om bullret kommer från statliga vägar/järnvägar eller enskilda vägar
 • om fastigheten byggdes från och med 1998 (då ska bostäderna vara byggda utifrån kraven för bullernivå enligt Boverkets byggregler)
 • för bullerskyddsåtgärder av en uteplats eller bullerskyddsplank mot gatan

Har du rätt till bidrag?

Kolla bullervärden vid din fastighet här: 
Länk till bullerkartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Observera! Klicka i "dBA ekvivalent bullernivå" i kartan.

Ansökningsperioden är stängd

Du är välkommen in med din ansökan mellan den 1 november 2019 och 31 januari 2020.

Lämna in en ansökan
När ansökningsperioden är öppen igen ska du som fastighetsägare kontakta Västerås stad och lämna följande uppgifter:

 • Ditt för- och efternamn (fastighetsägare)
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • Byggår
 • Kort motivering till ansökan

Därefter bedöms din ansökan av en handläggare. Du kontaktas per e-post eller brev med antingen avslag eller godkännande för din ansökan. Om din ansökan blir godkänd kommer du att få mer information om hur det fortsatta arbetet går till. 

Så här går bedömningen till
Ansvarig handläggare gör en kontroll av ljudnivå vid fasad utifrån den senaste bullerkartläggningen av Västerås. Om ljudnivån från vägtrafik vid fasad är 65 dBA ekvivalent bullernivå eller högre gör vi en kontrollmätning. I detta steg undersöker vi om fasaden är i tillräckligt gott skick genom att mäta skillnaden i bullernivå ute och inne. Kontrollmätningen bekostas av Västerås stad.

Val av entreprenör
När ditt ärende är godkänt för åtgärder kommer vi att göra en inventering av fastigheten. Du som fastighetsägare kontaktar oss för att boka en tid för inventering. Av inventeringen framgår vilka bullerskyddsåtgärder som är bidragsberättigade för fastigheten. Därefter kommer du att teckna ett skriftligt avtal med Västerås stad.

Nästa steg är att välja entreprenör för åtgärderna. Ta gärna in fler offerter. Tillsammans med den valda entreprenören väljer du fönster och/eller uteluftsdon som uppfyller gällande riktvärden.

I en enfamiljsvilla installeras fönster och/eller uteluftsdon på samtliga bidragsberättigade delar av fastigheten, vilket brukar vara fönster mot bullrande väg samt i vissa fall på sidogavlarna. I ett flerbostadshus görs ett provmontage i ett utsatt rum på plan 1-2. Det är viktigt att åtgärda samtliga fönster och uteluftsdon i ett rum för att uppnå maximal minskning av buller.

Besiktning och slutmätning
När alla åtgärder är utförda ska du som fastighetsägare kontakta handläggaren för en besiktning. Det är Västerås stad som anlitar en besiktningsman och bekostar besiktningen.

Slutrapportering och utbetalning
När allt är klart skickar du kopior på fakturor, eventuell specifikation om vilka åtgärder som har utförts på fastigheten samt dina bankuppgifter till ansvarig handläggare. När vi fått all dokumentation kan vi betala ut bidraget.
Åtgärder som genomförts innan ett avtal har tecknats är inte bidragsgrundande.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: Vardagar 07:30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

 • Dialog med boende på Hammarby

  Under samrådstiden i januari och februari i år fick Stadsbyggnadsförvaltningen in flera synpunkter på detaljplaneförslaget. Många hade frågor och synpunkter och därför vill Stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med hyresvärdarna Ikano Bostad och Willhem bjuda in till ett dialogmöte för att svara på...

 • Dialogmöte med närboende vid Hammarby

  Under samrådstiden i januari och februari i år fick Stadsbyggnadsförvaltningen in flera synpunkter på detaljplaneförslaget. Många hade frågor och synpunkter och därför vill Stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med hyresvärdarna Ikano Bostad och Willhem bjuda in till ett dialogmöte för att svara på...

Nytt i Västerås

 • Dags för lövsopning

  Hösten är här och det betyder att det faller massor av löv på gator, gång- och cykelbanor. De närmaste veckorna sopas löven upp i den årliga lövsopningen. 

 • Parkeringsyta i Bäckby stängs av

  Onsdagen den 23 oktober stängs Västerås stads parkeringsyta nära vårdcentralen i Bäckby. Anledningen är att Mimer köpt tomten för att bygga hus.

 • Nominerade till Pedagogiska priset 2019

  För andra året i rad har det kommit in rekordmånga nomineringar till Pedagogiska priset. Här presenterar vi de nominerade. Tack till er som har nominerat en pedagog, ett arbetslag eller en verksamhet. Fredag den 6 december klockan 11 meddelar vi vinnarna av Pedagogiska priset 2019 i stadshuset. Vinn...

Hjälpte informationen på denna sida dig?