Visa sökformulär

                           Stenåldern 3, Bjurhovda

Västerås stad bjuder in till markanvisning för bostadsbebyggelse på

Stenåldern 3, Bjurhovda

Marknadens aktörer inbjuds att lämna anbud avseende nybyggnation av radhus eller likvärdig småskalig bebyggelse på fastigheten Stenåldern 3 på Bjurhovda.

Staden har för avsikt att anvisa marken till en byggaktör. En skriftlig intresseanmälan med enklare skisser av tänkt byggnation ska vara staden tillhanda senast 2019-04-04. De förslag som uppfyller grundkraven för markanvisning och förutsättningarna i dessa handlingar utvärderas utifrån inkommande anbud (pris).

Förutsättningar och tillvägagångssätt för denna markanvisning finns i nedanstående dokument. Observera att PM har uppdaterats den 22 februari när det gäller uppgift om planförhållande.

Kontakta oss

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Stadshuset

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Alharith fick årets honnörspremium

    Barn- och utbildningsförvaltningen har år 2019 utsett Alharith Shaghi, klass 9.2, Kunskapsskolan, till mottagare av honnörspremien ur fonden Fru Margit Zetterlunds minne. Premien är på 2 300 kronor.

  • Rapport från förskoleenkäten 2019

    I årets förskoleenkät är vårdnadshavare generellt nöjda med verksamheten i förskolan, men nöjdheten har minskat något sedan förra året, främst i kommunala förskolor. De är mest nöjda med förskolornas arbete med normer och värden, och minst nöjda med personaltäthet och antal barn per avdelning.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?