Visa sökformulär

                           Stenåldern 3, Bjurhovda

Västerås stad bjuder in till markanvisning för bostadsbebyggelse på

Stenåldern 3, Bjurhovda

Marknadens aktörer inbjuds att lämna anbud avseende nybyggnation av radhus eller likvärdig småskalig bebyggelse på fastigheten Stenåldern 3 på Bjurhovda.

Staden har för avsikt att anvisa marken till en byggaktör. En skriftlig intresseanmälan med enklare skisser av tänkt byggnation ska vara staden tillhanda senast 2019-04-04. De förslag som uppfyller grundkraven för markanvisning och förutsättningarna i dessa handlingar utvärderas utifrån inkommande anbud (pris).

Förutsättningar och tillvägagångssätt för denna markanvisning finns i nedanstående dokument. Observera att PM har uppdaterats den 22 februari när det gäller uppgift om planförhållande.

Kontakta oss

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Stadshuset

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

 • Dialog med boende på Hammarby

  Under samrådstiden i januari och februari i år fick Stadsbyggnadsförvaltningen in flera synpunkter på detaljplaneförslaget. Många hade frågor och synpunkter och därför vill Stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med hyresvärdarna Ikano Bostad och Willhem bjuda in till ett dialogmöte för att svara på...

 • Dialogmöte med närboende vid Hammarby

  Under samrådstiden i januari och februari i år fick Stadsbyggnadsförvaltningen in flera synpunkter på detaljplaneförslaget. Många hade frågor och synpunkter och därför vill Stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med hyresvärdarna Ikano Bostad och Willhem bjuda in till ett dialogmöte för att svara på...

Nytt i Västerås

 • Semesterstängt på Rubingatan

  Under tiden 15 juli till 5 augusti pågår inga arbeten med maskiner på Rubingatan. Eventuellt kommer mindre arbeten som stensättning att pågå under sommaren. Rubingatan är namnet på den nya gata som går utanför Fridhemsskolan i Bäckby.

 • 1100 LED-armaturer sätts upp i sommar

  Under sommaren får Skultuna, Irsta, Badelunda och en del av Hökåsen ny gatubelysning. Sammanlagt handlar det om 1100 gamla armaturer som byts till moderna LED-armaturer. Totalt beräknar Västerås stad att spara 200 000 kronor per år på bytet.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?