Visa sökformulär

Markanvisning Forstmästaren 1, dp 1841

Västerås stad bjuder in marknadens aktörer till markanvisning för bostadsbebyggelse på fastigheten Forstmästaren 1 på Malmaberg i Västerås, dp 1841. Upplåtelseform på samtliga bostäder ska vara ägarlägenheter.

Markanvisningen är avslutad och utvärdering pågår. Tilldelning beräknas ske vid fastighetsnämndens sammanträde den 26 april.

Inbjudan att lämna anbud

Västerås stad bjuder in marknadens aktörer till markanvisning för bostadsbebyggelse på fastigheten Forstmästaren 1 på Malmaberg i Västerås. Syftet med denna markanvisningstävling är att få fram intressanta bostadsbyggnadsidéer i upplåtelseformen ägarlägenheter till en fastighet vars närhet till två av Västerås största arbetsplatser Västmanlands sjukhus och Finnslätten gör det till en attraktiv plats att bo och leva på. 

Detaljplan för markanvisningsområdet, dp 1841, har vunnit laga kraft 2018-05-02. Markanvisningsområdet är cirka 5800 kvm stort. Tänkt byggnation ska överensstämma med gällande planbestämmelser samt följa de övriga förutsättningar som finns angivna i planbeskrivningen. Detaljplanen är begränsad till att innefatta fyra punkthus där plats för dagvattendamm, lekytor och parkering ska innefattas. Planen gör det möjligt att bygga bostadshus med cirka 85 lägenheter.

Utvärderingen kommer att bedömas utifrån inlämnat markpris.

För att kunna garantera en rättssäker hantering av inkomna anbud ska dessa inte längre mailas in till Västerås stad, utan lämnas in i pdf-format i systemet e-avrop via länk https://www.e-avrop.com/vasteras/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=70619 Länk till annan webbplats. senast 2022-03-21. För att kunna göra detta krävs att man har ett konto i e-avrop. Kontot är kostnadsfritt. E-avrop ska enbart användas för inlämning av anbud.

Alla kontakter och frågor som berör markanvisningen ställs skriftligen via Västerås stads webb på denna sida, under Kontakta oss. Frågor och svar av allmänt intresse kommer att publiceras här. Varje bolag som deltar i markanvisningsförfarandet tar ansvar för att hålla sig ­uppdaterad med information som redovisas nedan under Frågor och svar. Frågor och svar kommer inte hanteras i e-avrop. Sista dagen att inkomma med frågor är 2022-03-07.

Markanvisningsförfrågan görs på uppdrag av fastighetsnämnden som vidare fattar beslut om att teckna markanvisningsavtal med byggaktör. Utvärdering och bedömning av inlämnade förslag genomförs av tjänstemän inom Västerås stad.

Anbudet ska innehålla

 • Undertecknade personers fullmakt att företräda byggaktören vid markanvisningstävling
 • Registreringsbevis för byggaktören
 • Dokument som visar att byggaktören uppfyller grundkraven i denna inbjudan
 • Erbjudet pris för fastigheten Forstmästaren 1 i kronor (SEK).
 • Kortfattad beskrivning innehållande: koncept, kvadratmeteruppgifter och antal lägenheter, material, färgsättning och byggnadsteknik
 • Situationsplan i skala 1:400

Detaljerad information

Samtliga förutsättningar och tillvägagångssätt för denna markanvisning finns i "PM markanvisning Forstmästaren 1", se rubriken Relaterade dokument nedan.

Frågor och svar

Är ni ok med att göra ägarlägenheter som först förvaltas?

Nej, ägarlägenheterna ska säljas direkt och inte säkras upp som ett förvaltningsprojekt.

Kontakta oss

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Stadshuset
Fyll i e-postadress eller telefonnummer om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.


När du skickar in ditt meddelande kommer det att omvandlas till ett e-postmeddelande. E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Kom ihåg: Säg upp fritidsplats i tid

  Om ditt barn inte ska fortsätta på fritids efter sommaren måste du säga upp platsen i e-tjänsten för förskola och fritidshem. Det räcker inte att du säger till personalen på fritids. Uppsägningstiden är två månader och gäller från det datum som uppsägningen har kommit in till Västerås stad.

 • Bra tips inför sommarens byggprojekt

  Ska du ta tag i en byggdröm i sommar? Du kan behöva bygglov och vi kan hjälpa dig att planera din bygglovsansökan så att det blir rätt från början. Här är några tips från stadens bygglovsavdelning.