Visa sökformulär

Arkitekturprogram

Vi ska ta fram ett arkitekturprogram för Västerås. Syftet är bland annat att höja kvalitén på arkitekturen och den fysiska miljön runt omkring oss. Programmet ska vara vägledande för alla som jobbar med arkitektur samt beskriva hur arkitekturen kan bevaras, stärkas, kompletteras och utvecklas.

Två barn vilar på bänkar i en park.

Arkitektur är inte bara byggnader utan handlar om att skapa fysiska miljöer som ska bli uppskattade av dem som ska vara där.

Arkitektur i Västerås

Det byggs mycket i Västerås. År 2050 kan vi vara 230.000 invånare. Vi behöver diskutera arkitektur och frågor som handlar om våra fysiska livsmiljöer. Arkitektur är mer än bara hur en byggnad ser ut. Arkitektur handlar om utformningen av hela den fysiska miljön. Helheten ska bli uppskattad, hållbar, tillgänglig och användbar för dem som ska vara där. Det handlar om bebyggelse, stads- och gaturum, parker och grönska.

Vi spanade på våra livsmiljöer

I september ordnade vi stadsdelsvandringar i flera områden i Västerås.

Tack till alla som följde med och berättade om sina närområden! De samtal som vi har om arkitektur och våra livsmiljöer i olika former är en grund för det fortsatta arbetet med arkitekturprogrammet.

Vi vandrade i Skultuna samt på Råby och på Öster Mälarstrand. På vandringarna berättade vi också mer om området och om områdets historia. Med på vandringarna var medarbetare på stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås.


Barn leker på lekplats på Öster Mälarstrand

Stadsdelsvandring och samtal om arkitektur i Skultuna i september 2021.

Målen med arkitekturprogrammet

Ett av målen med arkitekturprogrammet är att arkitektur, form och design ska kunna bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle. När vi alla får möjlighet att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön får vi en mer hållbar stadsutveckling.

Invånare och andra aktörer, till exempel fastighetsägare, kommer att få vara med och påverka innehållet i arkitekturprogrammet. Programmet kommer att vara vägledande för dem som jobbar med att utveckla och planera våra stadsmiljöer.


Tidplan – så tar vi fram ett förslag

Arbetet kommer att pågå under 2021. Vi kommer att ha flera föreläsningar och workshops för olika målgrupper under året. Under 2021 planeras en invånardialog i form av stadsdelsvandringar. Arkitekturprogrammet visas först som ett förslag som olika grupper kan lämna synpunkter på, och därefter görs flera bearbetningar. Kommunfullmäktige beräknas anta programmet i juni 2022.

Nyfiken på mer om arkitektur i Västerås?

Här kan du läsa mer om arkitekturen i innerstaden

Barn leker på lekplats på Öster Mälarstrand

Hållbar arkitektur betyder bland annat att fler ska kunna vara med och påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.

Kontakta oss

Nora Kvassman

Arkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 17 61