Visa sökformulär

Skolskjuts, busskort

För vem

Vem har rätt till skolskjuts eller busskort?

Skolskjuts för elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

Du kan ha rätt till skolskjuts om du går i grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola och inte har en skola i din närhet. Det innebär att avståndet till den skola där kommunen planerar plats åt dig är:

  • Förskoleklass och årskurs 1-3: mer än 2 kilometer.
  • Årskurs 4-6: mer än 3 kilometer.
  • Årskurs 7-9: mer än 4 kilometer.
  • Gymnasiesärskola: mer än 4 kilometer.

Samma avstånd gäller inom grundskola och grundsärskola.

Avståndet mäts från din folkbokföringsadress till den skola där kommunen planerar plats åt dig. Kontakta oss om du inte har en skola i din närhet och vill veta vilken skola du kan få skolskjuts till.

Om du väljer en annan än den planerade skolan är det inte säkert att du har rätt till skolskjuts. Detsamma gäller om ni flyttar men barnet går kvar på samma skola.

Särskilda skäl

Du kan också få skolskjuts om du har särskilda skäl. Det kan till exempel vara svåra trafikförhållanden eller om du har en funktionsnedsättning.

Busskort för dig på gymnasiet

Du har rätt till busskort, eller elevresor som det heter i skollagen, om du går på gymnasiet och avståndet till skolan är mer än 6 kilometer. Avståndet mäts från din folkbokföringsadress till skolan.

Du som går på gymnasiet kan inte ansöka om skolskjuts. Du kan inte ansöka om busskort på grund av särskilda skäl.

För dig som går på gymnasieskola utanför Västmanlands län

Om du går på en skola som ligger utanför Västmanlands län får du inte busskort. Du kan få inackorderingstillägg eller resetillägg istället.

Information om inackorderingstillägg och resetillägg

Så här gör du

Så här ansöker du

Du ansöker via vår e-tjänst.

Du som går i grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola ansöker om skolskjuts. Du måste ansöka i god tid innan skolskjutsen ska börja gälla. Vi behöver ansökan för kommande läsår senast den 30 april för att garantera att det fungerar vid skolstarten.

För att ansöka om skolskjuts digitalt kommer du behöva ett Mobilt BankID eller e-legitimation. Om du inte har tillgång till Mobilt BankID eller e-legitimation kan du använda blanketten.

Blankett för ansökan om skolskjuts.PDF

Du som går på gymnasiet ansöker om busskort.

Beslutet gäller för ett läsår. Du måste göra en ny ansökan inför varje läsår.

Du måste göra en ny ansökan om du flyttar eller byter skola.

Mer information

Skolskjuts för dig i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

Du kan få skolskjuts på olika sätt; allmän kollektivtrafik, skolbuss och skoltaxi. Vem som har rätt till skolskjuts regleras i skollagen och i Västerås stads riktlinjer för skolskjuts. Det är barn- och utbildningsförvaltningen som beslutar om skolskjuts.

Om du får skolskjuts har du rätt att åka till och från skolan i anslutning till undervisningen. Du har inte rätt till skolskjuts till och från fritidshem.

Frågor och mer information

Kontaktcenter svarar på frågor om vilka regler som gäller för rätt till skolskjuts.

Skolbuss på landsbygden ordnas av VL. Du kan se tidtabeller och linjekartor på deras webbplats.

Information om skolskjuts, VLlänk till annan webbplats

Skoltaxi samordnas av Kollektivtrafikförvaltningen inom Region Västmanland.

Information om skoltaxi, Region Västmanlandlänk till annan webbplats

Busskort för dig på gymnasiet

Kollektivtrafikförvaltningen hanterar busskort för gymnasieelever. Om du har frågor om vilka regler som gäller för ansökan kontaktar du VL på telefon 0771-22 40 00.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med följande frågor:

  • förskola
  • fritidshem
  • grundskola
  • grundsärskola
  • gymnasieskola
  • gymnasiesärskola

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

Debug

Tack för din återkoppling!
Berätta vad vi kan göra bättre på sidan. Vi kan tyvärr inte svara på dina synpunkter men de är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen. Använd våra kontaktuppgifter om du vill ha svar på en fråga.