Visa sökformulär

Gymnasiesärskola

Så här gör du

För att du ska få börja i gymnasiesärskolan måste det först göras en utredning, om du inte redan har gått i grundsärskolan. Utredningen består av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Om utredningen visar att du har en intellektuell funktionsnedsättning, har du och din vårdnadshavare möjlighet att få träffa kommunens samordnare för gymnasiesärskolan. Samordnaren ger er information om hur gymnasiesärskolan fungerar som skolform. Därefter kan din vårdnadshavare bestämma om ni ska söka en plats åt dig.

På länkarna nedan har du möjlighet att jämföra kommunala gymnasiesärskolor i Västerås.

Resultat enkät elever 2022 Gymnasiesärskolan Excel, 531.6 kB.

Hitta och jämför gymnasiesärskolor, Skolverket Länk till annan webbplats.

Information om måltider

Terminer, lov och ledigheter

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

För gymnasiesärskolans elever finns fritidsklubb. Om du är berättigad till korttidstillsyn enligt LSS, som betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, har du rätt till plats i fritidsklubb när skoldagen är slut. Din vårdnadshavare kan söka en plats åt dig.

Information om korttidstillsyn och hur du ansöker Länk till annan webbplats.

Bra länkar

Gymnasiesärskola i Västerås

Om gymnasiesärskola

Du som har gått i grundsärskolan kan sedan söka till gymnasiesärskolan. Då studerar du i fyra år. Det finns nationella och individuella program. Du som går i gymnasiesärskola kan också ha rätt till fritidsklubb genom LSS när skoldagen är slut.

Individuella program

De individuella programmen är för dig som behöver en utbildning som är anpassad till dina förutsättningar. De individuella programmen finns på Lidmanska gymnasiet och på Fridhemsskolan.

Nationella program

Det finns också nio nationella program. De finns på följande skolor:

 • Programmet för administration, handel och varuhantering, Carlforsskas Ekonomi- och handelsskola
 • Programmet för estetiska verksamheter, Carlforsska gymnasiet
 • Programmet för fastighet, anläggning och byggnation, Hahrska gymnasiet
 • Programmet för fordonsvård och godshantering, Edströmska
 • Programmet för hantverk och produktion, Hahrska gymnasiet
 • Programmet för hotell, restaurang och bageri, Tranellska gymnasiet
 • Programmet för hälsa, vård och omsorg, Carlforsska gymnasiet
 • Programmet för samhälle, natur och språk, Lidmanska gymnasiet
 • Programmet för skog, mark och djur, Mälardalens Ridgymnasium Västerås, Ösby Naturbruksgymnasium Sala

Betyg

På gymnasiesärskolans nationella program sätts betyg på varje avslutad kurs när du har gjort ditt gymnasiesärskolearbete. När du har avslutat dina studier får du ett gymnasiesärskolebevis. Där ska det stå vilka kurser du har läst, betyg, APL och gymnasiesärskolearbetet.

I gymnasiesärskolan får du betyg från A till E. Betyget F som finns i gymnasiet används inte i särskolan. Om du går i gymnasiesärskolan men läser en kurs enligt gymnasieskolans ämnesplan får du betyg utifrån samma bestämmelser som på gymnasiet. Efter utbildningen på individuellt program får du ett gymnasiesärskolebevis som visar vilka ämnesområden du har läst och eventuell praktik.

Fritidsklubb

Fritidsklubb finns för dig som har fyllt 13 år och går i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan. Verksamheten är avgiftsfri, men du får betala ditt mellanmål och under loven kostar även luncherna pengar. Fritidsklubben ska ge stöd, stimulans och omvårdnad för hela din utveckling. Du ska få trygghet, gemenskap, uppmuntran och uppskattning av personal och kamrater. Verksamheten innehåller både aktiviteter, vila och avkoppling. Stor vikt läggs vid individuella behov, intressen och önskemål.

Alla ungdomar har glädje och nytta av att delta i fritidsverksamhet. Du får träffa kompisar, leka och lära dig nya saker. Genom de olika aktiviteterna lär du dig att förstå och hantera olika situationer i det dagliga livet.

Information om gymnasiesärskola, Skolverket Länk till annan webbplats.

Om den svenska skolan på olika språk, Skolverket Länk till annan webbplats.

Så här jobbar vi

Frågor

Om du har frågor om en specifik gymnasiesärskola kontaktar du skolan. Om du har andra frågor, till exempel om skolskjuts kontaktar du Kontaktcenter. Om du vill veta mer om hur du ansöker om plats i gymnasiesärskolan, kontaktar du kommunens samordnare för särskolan.

I Västerås stad ansvarar utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för gymnasiesärskola. Kontakta nämnden om du har frågor om politiska beslut i gymnasiesärskolan.

Synpunkter och klagomål

I Västerås stad är vi angelägna om att skolorna har hög kvalitet. Vi undersöker regelbundet att de uppfyller våra krav. Dessutom kan du som vårdnadshavare påverka med synpunkter, klagomål eller beröm.

Alla gymnasiesärskolor ansvarar för att ha god kvalitet, oavsett om det är en kommunal eller fristående verksamhet. Skolorna ska ha skriftliga rutiner för att ta emot klagomål och för att utreda klagomålen. Upptäcks brister ska skolan åtgärda dem.

Om du går i en kommunal gymnasiesärskola

Steg 1 Gymnasiesärskolan

Om du har en synpunkt eller ett klagomål på en kommunal gymnasiesärskola ska du först vända dig direkt till skolan. Prata med personal eller rektor, antingen direkt när ni möts eller på telefon.

Grafisk symbol för synpunkter och klagomål

Alla synpunkter och klagomål ska registreras och dokumenteras. Den som har en synpunkt eller ett klagomål kan:

 • formulera själv i webbformuläret. Din synpunkt eller ditt klagomål kommer då till rektor på din skola. Här har du möjlighet att vara anonym om du vill.
 • ta hjälp av personal eller rektor.

Webbformulär för synpunkter och klagomål på en kommunal gymnasiesärskola Länk till annan webbplats.

Steg 2 Kommunens samordnare för särskolan

Om skolan inte hanterar ditt klagomål, eller om du är missnöjd med hur klagomålet hanterats, kan du kontakta kommunens samordnare för särskolan.

Steg 3 Skolinspektionen

Om klagomålet inte hanteras av kommunens samordnare för särskolan, eller om du är missnöjd med hur klagomålet hanterats, kan du kontakta Skolinspektionen.

Klagomålshantering, Skolinspektionen Länk till annan webbplats.

Om du går i en fristående gymnasiesärskola

Steg 1 Gymnasiesärskolan

Om du har en synpunkt eller ett klagomål på en fristående gymnasiesärskola ska du först vända dig direkt till skolan och följa deras rutin.

Steg 2 Västerås stad

Om det inte känns möjligt eller du känner dig missnöjd med hanteringen, kan du vända dig till Västerås stad för råd och stöd.

Steg 3 Skolinspektionen

Du kan också vända dig till Skolinspektionen som har tillsynsansvar för fristående gymnasiesärskolor.

Klagomålshantering, Skolinspektionen Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Vi hjälper dig med frågor om:

 • förskola och fritidshem
 • grundskola och grundsärskola
 • gymnasieskola och gymnasiesärskola

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30

E-post: kontaktcenter@vasteras.se - Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Kultur för äldre på mötesplatserna i sommar – hela programmet

  Sommarturnén för kultur i äldreomsorgen drogs igång sommaren 2020 för att bryta den isolering som många äldre hamnade i på grund av coronapandemin. Det blev så uppskattat att det har fortsatt på somrarna sedan dess. Sommaren 2023 bjuder på 208 kulturprogram från juni till augusti på våra 35 enheter ...

 • Bygglov för de första bostadshusen i Kopparlunden

  Den 25 maj godkände byggnadsnämnden bygglovet för de första bostäderna i Kopparlunden. Det är Riksbyggen som kommer bygga bostäderna och själva byggandet planeras att starta nästa år.

 • Vinnare av Hederscupen 2023 utsedd

  Varje år genomförs fotbollsturneringen Hederscupen 2023. I samband med det utses också en vinnare av årets hejaramsa. Årets vinnare går på Mälarparksskolan!