Visa sökformulär

Grundsärskola

Så här gör du

Så här gör du

Innan ditt barn kan börja i grundsärskolan gör vi en utredning. Utredningen består av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Om utredningen visar att ditt barn har en utvecklingsstörning får du träffa kommunens samordnare för särskolan. Samordnaren informerar dig om hur grundsärskolan fungerar. Därefter bestämmer du om du vill söka plats för ditt barn.

Information om måltider

Information om terminer, lov och ledigheter

Fritidshem för barn under 12 år

Om du vill att ditt barn går på fritidshem när skoldagen är slut kan du söka plats i e-tjänsten för förskola och fritidshem. Grundsärskolans fritidshem finns för elever från årskurs 1 till och med årskurs 6. Fritidshemmet finns i lokaler på skolan.

Information om fritidshem och hur du söker platslänk till annan webbplats

Om ditt barn behöver fritidshem under loven så kan du söka lovverksamhet. Det gäller även om ditt barn inte har en ordinarie plats i fritidshemmet.

Blankett för att söka plats till lovverksamhetenlänk till annan webbplats

Fritidsklubb för barn över 12 år

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller 13 år kan du som vårdnadshavare ansöka om korttidstillsyn enligt LSS, som betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ditt barn kan då få rätt till plats i fritidsklubb när skoldagen är slut. Verksamheten finns på respektive skola. 

Information om korttidstillsyn och hur du ansöker

Bra länkar

Grundsärskolor i Västerås

Om grundsärskola

Grundsärskola är till för barn och unga som har en utvecklingsstörning. Den består av två delar, grundsärskola och grundsärskola med inriktning träningsskola. Skoltiden är nio år. Grundsärskolan är en egen skolform och har en egen läroplan och kursplaner. Varje elev får en individuell utvecklingsplan.

Ditt barn kan gå kvar i sin grundskoleklass men läsa efter grundsärskolans läroplan, eller gå i en klass tillsammans med andra grundsärskoleelever.

I grundsärskolan går barnet i en mindre grupp med lärare och andra personer som kan ge stöd. Läromedel och skolmåltider är kostnadsfria, liksom skolskjuts till och från den anvisade skolan om ditt barn skulle behöva det.

Betyg

Målen i grundsärskolan är anpassade efter ditt barns förutsättningar. När ditt barn har avslutat grundsärskolan får han eller hon ett intyg om sin utbildning. Om du vill ska intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme. Studieomdömet beskriver ditt barns möjligheter att studera, men innehåller inga betyg.

Ditt barn kan få betyg i grundsärskolans ämnen från och med årskurs 6 om du eller ditt barn begär det. I grundsärskolan är betygsskalan från A till E. Betyget F och streck som finns i grundskolan används inte i grundsärskolan. Betygen utgår från kunskapskraven i grundsärskolans ämnen och kan inte jämföras med betyg från grundskolan. I träningsskolans ämnesområden sätts inga betyg.

Fritidshem och fritidsklubb

På fritidshemmet och fritidsklubben får ditt barn stöd, stimulans och gemenskap som stärker barnets utveckling. Verksamheterna innehåller både aktiviteter, vila och avkoppling. Stor vikt läggs vid individuella behov, intressen och önskemål. Alla elever har glädje och nytta av att delta i fritidsverksamheten.

Verksamheterna är avgiftsfri, men på fritidsklubben tas en avgift ut för mellanmål och för luncher under loven.

Genom de olika aktiviteterna lär ditt barn sig att förstå och hantera olika situationer i det dagliga livet. Ditt barn får träffa kompisar, leka och lära sig nya saker. 

Information om grundsärskola, Skolverketlänk till annan webbplats

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Om du har frågor om en specifik grundsärskola eller dess verksamhet kontaktar du skolan. Om du har andra frågor, till exempel om skolskjuts kontaktar du Kontaktcenter. Om du vill veta mer om hur du ansöker om plats i grundsärskolan, kontaktar du kommunens samordnare för särskolan.

Frågor och synpunkter

I Västerås stad ansvarar grundskolenämnden för grundsärskola och fritidsverksamhet. Nämnden medverkar också i samhällsplaneringen som berör barn och ungdom. Kontakta nämnden om du har frågor som rör politiska beslut i skolan.

Om du tycker att skolan har gjort fel eller om du vill lämna synpunkter, pratar du först med skolan. Vid behov vänder du dig i följande ordning till:

Grundsärskolans rektor

Kommunens samordnare för särskolan

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med följande frågor:

 • förskola
 • fritidshem
 • grundskola
 • grundsärskola
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Nominera till Pedagogiska priset 2020

  Västerås stad delar varje år ut Pedagogiska priset. Det gör vi för att lyfta upp skickliga pedagoger. Nu behöver vi din hjälp att få fram Västerås bästa pedagoger. Vem nominerar du?

 • Ortsanalysen för Kvicksund är klar

  Nu är den klar! Västerås stad och Eskilstuna kommun har tillsammans tagit fram Ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund . Handlingen ska vara en inspiration och vägledning för olika utvecklingsp...

 • Rapport från grundskoleenkäter 2020

  I årets grundskoleenkäter är elever i årskurs 9 samt vårdnadshavare i förskoleklass, årskurs 2 och 5 generellt sett mindre nöjda med skolan än tidigare. Eleverna i årskurs 2 och 5 är ungefär lika nöjd...

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?