Visa sökformulär

Grundsärskola

Så här gör du

Så här gör du

Innan ditt barn kan börja i grundsärskolan gör vi en utredning. Utredningen består av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Om utredningen visar att ditt barn har en utvecklingsstörning får du träffa kommunens samordnare för särskolan. Samordnaren informerar dig om hur grundsärskolan fungerar. Därefter bestämmer du om du vill söka plats för ditt barn.

Information om måltider

Information om terminer, lov och ledigheter

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

För grundsärskolans elever finns fritidshem och fritidsklubb. Från och med höstterminen det år du fyller 13 år kan din vårdnadshavare ansöka om korttidstillsyn enligt LSS, som betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Du kan då få rätt till plats i fritidsklubb när skoldagen är slut. Verksamheterna finns på respektive skola. 

Information om korttidstillsyn och hur du ansöker

Bra länkar

Grundsärskolor i Västerås

Om grundsärskola

Grundsärskola är till för barn och unga som har en utvecklingsstörning. Den består av två delar, grundsärskola med inriktning grundsärskola och grundsärskola med inriktning träningsskola. Skoltiden är nio år. Grundsärskolan är en egen skolform och har en egen läroplan och kursplaner. På varje skola finns en arbetsplan och ditt barn får en individuell utvecklingsplan.

Ditt barn kan gå i grundskoleklass men med en egen läroplan, eller också i en klass tillsammans med grundsärskoleelever. I grundsärskolan går barnet i en mindre grupp med flera lärare och andra personer som kan ge stöd. Läromedel och skolmåltider är kostnadsfria, liksom skolskjuts till och från den anvisade skolan om ditt barn skulle behöva det.

Betyg

Målen i grundsärskolan är anpassade efter ditt barns förutsättningar. När ditt barn har avslutat grundsärskolan får han eller hon ett intyg om sin utbildning. Om du vill ska intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme. Studieomdömet beskriver ditt barns möjligheter att studera, men innehåller inga betyg.

Ditt barn kan få betyg i grundsärskolans ämnen från och med årskurs 6 om du eller ditt barn begär det. I grundsärskolan är betygsskalan från A till E. Betyget F och streck som finns i grundskolan används inte i grundsärskolan. Betygen utgår från kunskapskraven i grundsärskolans ämnen och kan inte jämföras med betyg från grundskolan. I träningsskolans ämnesområden sätts inga betyg.

Fritidsklubb

I Västerås finns en fritidsklubb för unga som har fyllt 13 år och går i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan. Verksamheten är avgiftsfri, men en avgift tas ut för mellanmål och för luncher under loven. Fritidsklubben ska ge stöd, stimulans och omvårdnad för hela barnets utveckling. Ditt barn ska få trygghet, gemenskap, uppmuntran och uppskattning av personal och kamrater. Verksamheten innehåller både aktiviteter, vila och avkoppling. Stor vikt läggs vid individuella behov, intressen och önskemål. Alla ungdomar har glädje och nytta av att delta i fritidsverksamhet. Barnen får träffa kompisar, leka och lära sig nya saker. Genom de olika aktiviteterna lär barnen sig att förstå och hantera olika situationer i det dagliga livet.

Information om grundsärskola på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Om du har frågor om en specifik grundsärskola eller dess verksamhet kontaktar du skolan. Om du har andra frågor, till exempel om skolskjuts kontaktar du Kontaktcenter. Om du vill veta mer om hur du ansöker om plats i grundsärskolan, kontaktar du kommunens samordnare för särskolan.

Frågor och synpunkter

I Västerås stad ansvarar grundskolenämnden för grundsärskola och fritidsverksamhet. Nämnden medverkar också i samhällsplaneringen som berör barn och ungdom. Kontakta nämnden om du har frågor som rör politiska beslut i skolan.

Om du tycker att skolan har gjort fel eller om du vill lämna synpunkter, pratar du först med skolan. Vid behov vänder du dig i följande ordning till:

Grundsärskolans rektor

Kommunens samordnare för särskolan

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med följande frågor:

 • förskola
 • fritidshem
 • grundskola
 • grundsärskola
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Vinnarna av Pedagogiska priset 2019 

  Idag har Pedagogiska priset 2019 delats ut till framstående pedagoger i Västerås. Priserna delades ut av ordförandena i de pedagogiska nämnderna. Priset på 25 000 kronor ska gå till fortbildning, stud...

 • Nominerade till Pedagogiska priset 2019

  För andra året i rad har det kommit in rekordmånga nomineringar till Pedagogiska priset. Här presenterar vi de nominerade. Tack till er som har nominerat en pedagog, ett arbetslag eller en verksamhet.

 • Bjurhovdagaraget öppet

  Parkeringsgaraget under Bjurhovda centrum som brandskadades i söndags är nu öppet igen.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?