Visa sökformulär

Särskola

Du som har en intellektuell funktionsnedsättning kan få gå i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan.

Grundsärskola och gymnasiesärskola är till för barn och unga som har en intellektuell funktionsnedsättning.

Information om grundsärskola

Information om gymnasiesärskola

Är du vuxen kan du studera på Komvux som särskild utbildning. Det gäller dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.

Information om Komvux som särskild utbildning

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Rapport från grundskoleenkäter 2021

    I årets grundskoleenkäter är elever i årskurs 2 och 9 mer nöjda än tidigare, medan elever i årskurs 5 och i grundsärskolan generellt sett är mindre nöjda med skolan än tidigare. Tyvärr är det få vårdn...

  • Rapport från gymnasieenkäter 2021

    I årets gymnasieenkäter är elever i år 2 generellt sett mer nöjda med skolan än tidigare. Eleverna i gymnasiesärskolan är ungefär lika nöjda som tidigare år.