Visa sökformulär

Modersmål

Du som har ett annat modersmål än svenska kan få undervisning i det språket. Du som är nyanländ kan få extra stöd för att lära dig svenska.

Om modersmål

Språket är nyckeln till förståelse. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden. Som stöd till barn och elever med annat modersmål än svenska samt till nyanlända finns därför ett antal verksamheter i Västerås.

Blankett för anmälan om modersmålsundervisningPDF

Nationella minoritetsspråk

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är nationella minoriteter i Sverige. Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har rätt till undervisning i modersmål, oavsett om det är elevens dagliga språk i hemmet eller inte. Det gäller i grundskolan, specialskolan, sameskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Om du går i gymnasieskola eller gymnasiesärskola behöver du ha goda kunskaper i språket.

Läs mer om nationella minoritetsspråk i förskola, förskoleklass och skola på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Verksamheter på finska

Sedan 2010 tillhör Västerås det finska förvaltningsområdet. Det innebär att sverigefinnar i Västerås har rätt att begära förskola helt eller delvis på finska samt grundskola delvis på finska.

Förskola

Det finns fyra förskolor i Västerås som helt eller delvis erbjuder finskspråkig förskoleverksamhet. Finskan behöver inte vara ett dagligt språk hemma och barnet behöver inte kunna finska. Du söker plats för ditt barn via e-tjänsten för förskola och fritidshem.

Läs mer om hur du söker plats i förskola här

Läs mer om förskoleverksamhet på finska här, esikoulu

Grundskola

Emausskolan erbjuder finskspråkig grundskoleverksamhet från förskoleklass till årskurs 3. Finskan behöver vara ett dagligt språk hemma. Upp till hälften av undervisningen sker på finska och minst hälften på svenska. Om du vill söka plats för ditt barn i sverigefinska klassen kontaktar du rektor på Emausskolan. Elever som bor längre bort än 2 kilometer från Emausskolan har möjlighet att ansöka om skolskjuts.

Läs mer på Emausskolans webbplatslänk till annan webbplats

Läs mer om skolskjuts och hur du ansöker här

Läs mer om grundskoleverksamhet på finska här, peruskoulu

För vem

Vem kan få?

För barn som går i förskola finns modersmålsstöd. Det betyder att barnet får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. För dig som går i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola och har ett annat modersmål än svenska finns modersmålsundervisning och studiehandledning.

Det finns olika regler för att få modersmålsundervisning, bland annat beroende på om ni pratar språket hemma eller om du har ett nationellt minoritetsspråk som modersmål:

Du som har en vårdnadshavare som har ett annat modersmål än svenska erbjuds modersmålsundervisning i detta språk om ni dagligen pratar språket hemma och om du har grundläggande kunskaper i språket.

Du som är elev och tillhör någon av de nationella minoriteterna har rätt till modersmålsundervisning i detta språk(samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch) även om språket inte är ditt dagliga umgängesspråk i hemmet.

Du som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska får modersmålsundervisning även om språket inte är ditt dagliga umgängesspråk i hemmet. Du måste dock ha grundläggande kunskaper i språket (gäller inte samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch).

Så här gör du

Hur går det till?

Du går oftast på modersmålsundervisningen på eftermiddagar efter skoltid. Modersmålsundervisningen är ett eget ämne och du får betyg i årskurs 6-9. Modersmålsundervisningen är frivillig. Om du vill delta i modersmålsundervisningen måste din vårdnadshavare skicka in en ansökan. Ansökningsblanketten skickar du till Centrum för tvåspråkighet.

Studiehandledning

Om du har ett annat modersmål än svenska och nyligen har kommit till Sverige kan studiehandledning ha stor betydelse för dig när du ska lära dig olika ämnen. En modersmålslärare som har samma modersmål som du har kan förklara till exempel matematik, fysik, kemi och samhällsorienterade ämnen för dig. Studiehandledningen kan ske på olika sätt, individuellt eller i grupp där ni är högst tre elever, i eller utanför klassrummet. Skolans rektor bestämmer tillsammans med din lärare hur många timmar och hur länge du kan få studiehandledning.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Centrum för tvåspråkighet ansvarar för modersmålsundervisning och erbjuder studiehandledning till elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskolan samt modersmålsstöd för barn i förskolan. På Centrum för tvåspråkighet undervisar cirka 130 pedagoger i ett 40-tal olika språk.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med följande frågor:

 • förskola
 • fritidshem
 • grundskola
 • grundsärskola
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola

Öppettider: 07:30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Hitta hit

Centrum för tvåspråkighet, Fiskartorget 2

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Rudbeckianska gymnasiet öppnar på fredag

  Rudbeckianska gymnasiet i Västerås som hålls stängt under torsdagen kommer att öppna som vanligt i morgon, fredag. Anledningen är att Polisen gripit den person som är misstänkt för att ha skickat hot...

 • Vinnarna av Pedagogiska priset 2018

  Idag har Pedagogiska priset 2018 delats ut till framstående pedagoger i Västerås. Priserna delades ut av ordförandena i de pedagogiska nämnderna. Priset är på 25 000 kronor och ska gå till fortbildnin...

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?