Visa sökformulär

Miljö i förskola och skola

Giftfri förskola

Projektet Giftfri förskola hjälper förskolor att undvika de ämnen som vi idag vet kan påverka vår hälsa negativt. För att lyckas med arbetet finns en vägledning, checklista och möjlighet att gå på föreläsningar eller få besök.

För förskolor: Läs mer och boka besök

Flicka med förstoringsglas

Kreativt återanvändningscenter

Centret är en mötesplats för Västerås förskolepedagoger. Vi erbjuder workshoppar, pedagogiska nätverk, utbildningar och inspiration. Vi ser det återanvända materialet och miljön som inspiration för lärandet.

För förskolor: Läs mer och boka besöklänk till annan webbplats

Flicka med förstoringsglas

Naturskolan

Naturskolan Asköviken ger elever i Västerås möjlighet att lära sig om naturen ute i naturen. Hos oss kan elever få kunskap om natur och miljö genom att iaktta, upptäcka och experimentera.

För förskolor och skolor: Läs mer och boka besöklänk till annan webbplats

Flicka med förstoringsglas

Pedagogiska skolgårdar

Vi stöttar och inspirerar förskolor och skolor i Västerås i arbetet att skapa pedagogiska utemiljöer. Vi ger även möjlighet för förskolor och skolor att söka bidrag till pedagogiska utvecklingsprojekt i utemiljön.

För förskolor och skolor: Läs mer och boka besöklänk till annan webbplats

Flicka med förstoringsglas

Miljö inne och ute

I förskolan och skolan är det viktigt med en bra inomhusmiljö. Alla ska kunna vistas där, både du som är allergisk och du som har en funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att förskolan och skolan tänker på miljö, städning, luftföroreningar, buller och radon.

Det är också viktigt med en bra utomhusmiljö. Förskolor och skolor måste ha bra ytor för lek och utomhusvistelse.

Läs mer om vad som gäller för tillstånd, regler och tillsyn för den som driver förskola och fritidshem här

Läs mer om vad som gäller för tillstånd, regler och tillsyn för den som driver skola här

Två pojkar leker buss

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med följande frågor:

  • förskola
  • fritidshem
  • grundskola
  • grundsärskola
  • gymnasieskola
  • gymnasiesärskola

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

Hjälpte informationen på denna sida dig?