Visa sökformulär

Suzukiundervisning

Suzukimetodens grundidé är att börja lära barnen spela tidigt. Tanken är att eleven ska lära sig musik som barnet lär sig tala.

Suzuki ECE, Early Childhood Education 

0-2 år

Suzukimetoden för musikundervisning i mycket tidig ålder. Ramsor sånger och slagverk används som stimulans. Föräldrar uppmanas att observera och ge bekräftelse genom att visa barnet att de hör och ser.  Lektionerna förbereder barnet för att lära sig ett instrument med en Suzuki-lärare och utvecklar samtidigt en grund för allt lärande.
I denna undervisning är du som förälder med på alla lektioner. På ett lustfyllt och roligt sätt hjälper du ditt barn att utvecklas. 

Boka din plats på suzuki ECE

Suzukipojke

Suzuki fiol, cello,  altfiol och tvärflöjt

Från 4 år

Suzukimetodens grundidé är att börja lära barnen spela tidigt. Tanken är att eleven ska lära sig musik som barnet lär sig tala - först genom lyssnande (på gehör) och utan noter, sedan introduceras notläsning. I denna undervisning är du som förälder med på alla lektioner och hjälper ditt barn att utvecklas. 
Obs! Förälder har en egen kurs i omkring fem veckor innan eleven introduceras.

Boka din plats på suzuki-fiol,-cello,-altfiol

Suzuki trumpet

Från 5 år

Suzukimetodens grundidé är att börja lära barnen spela tidigt. Tanken är att eleven ska lära sig musik som barnet lär sig tala - först genom lyssnande (på gehör) och utan noter, sedan introduceras notläsning. I denna undervisning är du som förälder med på alla lektioner och hjälper ditt barn att utvecklas. 
Obs! Förälder har en egen kurs i omkring fem-sex veckor innan eleven introduceras.

Boka din plats på suzuki-trumpet,-tvärflöjt

Suzuki piano

Från 6 år

Suzukimetodens grundidé är att börja lära barnen spela tidigt. Tanken är att eleven ska lära sig musik som barnet lär sig tala - först genom lyssnande (på gehör) och utan noter, sedan introduceras notläsning. I denna undervisning är du som förälder med på alla lektioner och hjälper ditt barn att utvecklas. 
Obs! Förälder har en egen kurs i omkring åtta veckor innan eleven introduceras. Undervisning även på engelska.

Boka din plats på suzukipiano

Hjälpte informationen på denna sida dig?