Visa sökformulär

Val och antagning till gymnasieskola

Så här går antagningen till

Du har rätt att påbörja en gymnasieutbildning till och med vårterminen det år du fyller 20.
Är du asylsökande har du rätt att påbörja en gymnasieutbildning innan du fyller 18 år.

I januari får du inloggning och lösenord till e-tjänsten Dexter av din studie- och yrkesvägledare.

I april får du ett preliminärt besked i Dexter som ger dig en ungefärlig uppfattning om dina chanser att komma in på den utbildning du har sökt.

I slutet av juni får du ett besked i Dexter om slutlig antagning. Du måste svara på det beskedet.

Viktiga datum

 • 9 januari 2020 klockan 08:00 öppnar webbansökan.
 • 13 februari är det sista dag att söka till gymnasiet.
 • 7 april från klockan 08:00 visas den preliminära antagningen i e-tjänsten Dexter.
 • 22 april till den 7 maj är det period för omval.
 • 26 juni från klockan 08:00 kan du se den slutliga antagningen i Dexter. Du måste svara senast den 26 juli.
 • 31 juli till den 15 september är det reservantagning. Besked får du i Dexter. Du måste svara på det beskedet.

Gymnasieantagningen i Västmanland - Dexterlänk till annan webbplats

Så här gör du

Så här gör du

Du har rätt att påbörja en gymnasieutbildning till och med vårterminen det år du fyller 20. Är du asylsökande har du rätt att påbörja en gymnasieutbildning innan du fyller 18 år. För att läsa ett nationellt program eller särskild variant ska du ha godkända betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt fem eller nio övriga ämnen beroende på vilket program du söker. Om du redan har gått ett nationellt program på gymnasiet, läst en likvärdig utbildning eller avlagt International Baccalaureate är du inte behörig att söka ett nationellt program. Om du inte är behörig eller om du av andra skäl inte kan gå ett nationellt program kan du söka introduktionsprogram.

Alla elever i årskurs 9 i Västmanlands län kan söka till gymnasieskolan via internet. I januari får du inloggning och lösenord av din studie- och yrkesvägledare. Alla utbildningar på kommunala och fristående gymnasieskolor går att hitta på gymnasieantagningens webbplats. Där finns även länkar till exempelvis Gymnasieguiden och till Skolverkets utbildningsportal. När du har gjort ditt val skriver du ut din ansökan och skriver under. Du lämnar den till din studie- och yrkesvägledare. Om du inte har tillgång till internet kan du göra din ansökan på en blankett.

I Västerås finns alla nationella program samt introduktionsprogram. Särskilda varianter kan tillkomma. Du kan också söka gymnasieutbildning på annan ort än Västerås, både vid kommunala och fristående skolor. Om du söker till en fristående skola konkurrerar du med alla andra som söker samma skola och utbildning. Söker du ett nationellt program med nationell inriktning vid en kommunal skola i annan kommun kan du antas i mån av plats. Ibland kan det finnas samverkansavtal mellan olika kommuner, vilket innebär att du söker på samma villkor som hemkommunens elever.

På Skolverkets webbplats har du möjlighet att jämföra kommunala och fristående gymnasieskolor i Västerås.

Hitta och jämför gymnasieskolor och program, Skolverketlänk till annan webbplats

Studier i annan kommun

Om du bor och är folkbokförd i Västerås ska du söka din gymnasieutbildning här, förutsatt att det program du önskar finns i staden. Om ett nationellt program eller en nationell inriktning inte finns i Västerås har du rätt att söka i en annan kommun. Det finns också möjlighet att söka ett nationellt program med nationella inriktningar i en annan kommun, frisök. Du kan bli antagen om det blir lediga platser först när den kommunens elever har fått plats. Ansökan görs via Gymnasieantagningen i Västerås.

Riksrekryterande gymnasieutbildningar

En del utbildningar har riksintag, vilket innebär att du kan söka dem oavsett var i landet du bor. Det gäller utbildningar inom speciella områden, spetsutbildningar, International Baccalaureate samt riksidrottsgymnasier.

Det är Skolverket som beslutar vilka utbildningar som ska vara riksrekryterande. Om du kommer in på en riksrekryterande gymnasieutbildning står hemkommunen för utbildningskostnaderna, så att förutsättningarna blir desamma som om du skulle gå en utbildning i din egen kommun. Exempel på utbildningar med riksintag är flygteknik och tågteknik samt sjöfartsteknik. I Västerås finns riksintag för flygteknik.

Spetsutbildningar finns för dig som vill studera ekonomi, matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknik eller humaniora i ett högre tempo, och även kunna läsa högskolekurser parallellt med gymnasiestudierna. I Västerås finns spetsutbildning i ekonomi och teknik.

Du som tränar en idrott och vill satsa på den kan söka till ett riksidrottsgymnasium. Du ansöker genom ditt specialidrottsförbund, vanligtvis senast den 1 november, som avgör om du kommer in eller inte. Du ska dessutom söka till gymnasieskolans program.

Byta skola eller program

Om du vill byta skola eller program vänder du dig till din studie- och yrkesvägledare på den skola där du går, så får du information och hjälp med detta. Om du ska byta program, så kan du också vända dig till Gymnasieantagningen för att få information om ansökan.

Behandling av personuppgifter

Information om hur vi behandlar personuppgifterlänk till annan webbplats 

Kontakta oss

Gymnasieantagningen

Besöksadress: Stadshuset, Munkgatan 11

Telefonnummer: 021-39 06 00, knappval 3, vardagar klockan 09.00-12.00

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Ortsanalysen för Kvicksund är klar

  Nu är den klar! Västerås stad och Eskilstuna kommun har tillsammans tagit fram Ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund . Handlingen ska vara en inspiration och vägledning för olika utvecklingsp...

 • Rapport från gymnasieenkäter 2020

  I årets gymnasieenkäter är elever i år 2 och i gymnasiesärskolan generellt sett något mindre nöjda med skolan än tidigare. Eleverna på introduktionsprogrammen svarade tyvärr i liten utsträckning på en...

 • Tyck till om trafiksäkerhetsarbetet

  Hur ska trafiksäkerhetsarbetet i Västerås se ut de närmaste åren och vilka prioriteringar ska göras för att minska antalet olyckor?

Debug

Tack för din återkoppling!