Visa sökformulär

Betyg och studieplan i gymnasieskola

Kurser och gymnasiepoäng

Alla ämnen i gymnasiet består av ett antal kurser som bygger på varandra. Varje kurs motsvarar ett antal gymnasiepoäng som bestäms av kursens omfattning. Nästan alla kurser har också en sifferbeteckning. Du börjar med kurs 1, fortsätter med kurs 2 och ibland ända upp till kurs 5. Du får betyg på varje avslutad kurs.

Betygsystemet består av sex steg:

 • A = 20 poäng
 • B = 17,5 poäng
 • C = 15 poäng
 • D = 12,5 poäng
 • E = 10 poäng
 • F = 0 poäng

Betygen är mål- och kunskapsrelaterade och det innebär att du inte jämförs med dina kurskamrater utan att dina kunskaper mäts i förhållande till målet för hela kursen. Ditt slutbetyg från gymnasieskolan kommer att vara en sammanställning av alla kurser du läst. Gymnasiearbetet kommer också att betygssättas. Du har möjlighet att höja ett betyg som du inte är nöjd med genom en ny prövning. Det kan du göra när du har fått ditt slutbetyg. För varje ämne finns en ämnesplan, och det finns även en kursplan för varje kurs som ingår i ämnet. Dessutom finns betygskriterier som talar om vad du ska kunna för att få betygen A till E.

Varje program består av totalt 2 500 poäng. De är fördelade enligt följande:

 • Gymnasiegemensamma ämnen 600-1 250 poäng
 • Programgemensamma karaktärsämnen 250-450 poäng
 • Inriktningskurser 300-600 poäng
 • Programfördjupning 200-900 poäng
 • Gymnasiearbete 100 poäng
 • Individuellt val 200 poäng

Studieplan

En gång per termin ska du som elev, eller din vårdnadshavare om du är omyndig, få en samlad redovisning av hur det har gått i skolan. Det kan vara betyg på avslutade kurser och omdömen på kurser som ännu inte är avslutade.

De skriftliga omdömena ska bidra till att både du och din vårdnadshavare får tydlig information om dina kunskaper i olika ämnen. Utifrån dem utvärderar dina lärare dina kunskaper och tillsammans med din mentor gör ni en planering för kommande period. Detta för att se inom vilka områden du kan utvecklas samt för att planera det stöd du eventuellt behöver.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med följande frågor:

 • förskola
 • fritidshem
 • grundskola
 • grundsärskola
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Debug

Tack för din återkoppling!
Berätta vad vi kan göra bättre på sidan. Vi kan tyvärr inte svara på dina synpunkter men de är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen. Använd våra kontaktuppgifter om du vill ha svar på en fråga.