Prao

Prao betyder praktisk arbetslivsorientering och är obligatoriskt i grundskolan. Prao är en viktig del i skolans arbete med att förbereda eleverna för framtiden.

Syftet med prao

Prao är samverkan mellan skola och arbetsliv utanför skolan.

Syftet med prao är att ge eleverna:

  • kunskap och erfarenhet från arbetslivet, inför deras kommande studie- och yrkesval
  • inblick i hur arbetslivet och arbetet i olika branscher fungerar.

Riskbedömning vid prao, Arbetsmiljöverket

Råd inför prao, Skolverket

Så får barn och ungdomar arbeta, Arbetsmiljöverket

Praktik för unga, Arbetsmiljöverket

Minderårigas arbetsmiljö, Arbetsmiljöverket

Så söker du praoplats

  • Kontakta studie- och yrkesvägledare på din skola för att få veta mer om hur du ska gå tillväga när du letar en praoplats.
  • Prata med din studie- och yrkesvägledare om du har svårt att själv hitta en praoplats.

Den arbetsplats du ska vara på får information om det minst en vecka innan praoveckan, genom ett så kallat praokort.

Vanliga frågor och svar om prao

Ja, men arbetsplatsen måste godkännas av skolan. Fråga studie- och yrkesvägledaren om du får vara på arbetsplatsen du önskar. När du har fått okej från skolan och från arbetsplatsen ska du meddela din skola.

Många praoplatser bjuder på mat. Annars kan du äta på närmaste skola eller få måltidsersättning i efterhand. Om du ska äta på en skola eller få måltidsersättning ska du först komma överens med din skola om det.

Arbetsdagen ska vara minst sex timmar. Det är för att det ska vara så likt en riktig arbetsplats som möjligt och för att du ska få ut mycket av dina praoveckor. En elev arbetar högst sju timmar per dag (exklusive lunch) och inte mellan klockan 20.00 och 06.00.

Om du blir sjuk eller behöver vara ledig ska du meddela din praoplats och din skola.

Du som elev är försäkrad genom skolan, dels för din egen del och dels för eventuella skador på egendom eller annan person. Om en olycka skulle inträffa ska skolan kontaktas direkt. De regler som gäller för praoelever är samma som för ungdomar i arbetslivet. Mer information finns på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Arbetsmiljöverket

Kontakta oss

Praktiksamordnare grundskola

Besöksadress: Stadshuset, Munkgatan 11

Telefon: 021-39 16 47

peter.norstedt@vasteras.se