Visa sökformulär

Tillkännagivande

Organ: Samordningsförbundet Västerås

Sammanträdesdatum: 2020-09-25 00.00

Paragrafer: §§72-85

Justeringsdatum: 2020-10-05 00.00

Datum då anslag sätts upp: 2020-10-05
Datum då anslag tas ner: 2020-10-27

Sekreterare: Ann-Kristin Ekman