Visa sökformulär

Tillkännagivande

Organ: Samordningsförbundet Västerås

Sammanträdesdatum: 2020-03-27 00.00

Paragrafer: §§17-28

Justeringsdatum: 2020-04-03 00.00

Datum då anslag sätts upp: 2020-04-03
Datum då anslag tas ner: 2020-04-25

Sekreterare: Ann-Kristin Ekman