Visa sökformulär

Tillkännagivande

Organ: Kulturnämndensarbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2020-06-11 00.00

Paragrafer: §§ 106-120

Justeringsdatum: 2020-06-25 00.00

Datum då anslag sätts upp: 2020-07-01
Datum då anslag tas ner: 2020-07-23

Sekreterare: Arasteh Heinemann