Visa sökformulär

Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum: 2020-06-15 00.00

Paragrafer: §§ 164-188

Justeringsdatum: 2020-06-17 00.00

Datum då anslag sätts upp: 2020-06-17
Datum då anslag tas ner: 2020-07-09

Sekreterare: Birgitta Thedvall