Visa sökformulär

Anslagstavla

På den här sidan kan du ta del av våra politiska tillkännagivanden. På sidan kallelser, handlingar och protokoll hittar du aktuella nämndhandlingar.

Länk till sidan Kallelser, handlingar och protokoll.

Vad är ett Tillkännagivande?

Ett tillkännagivande är ett meddelande från oss till dig som invånare. Det kan till exempel vara inför kommunfullmäktigesammanträde för att du ska hinna ta del av frågorna som ska behandlas. Eller att det finns ett nytt, justerat protokoll, delegationsbeslut, föreskrifter eller kungörelse att ta del av.

Justerade protokoll

Protokollet skrivs under/justeras av en eller två andra förtroendevalda, för att säkerställa att allt i protokollet är korrekt. Efter justering av protokollet meddelar vi på den här sidan att det justerade protokollet finns att ta del av. Vi gör ett så kallat tillkännagivande. Du har då 21 dagar på dig att ta del av tillkännagivandet och göra en eventuell överklagan innan meddelandet tas bort och arbetet med fattade beslut fortsätter, besluten vinner laga kraft.

Läs mer om hur du gör en överklagan.
Kom i kontakt med oss för att ställa frågor.

Trafikföreskrifter

Västerås lokala trafikföreskrifter hittar du i transportstyrelsens föreskriftsregister.

Sök i föreskriftsregistret på Transportstyrelsens egen webbplats.länk till annan webbplats

Ser dokumentet konstigt ut?

Ser dokumentet konstigt ut när du försöker öppna det i webbläsaren Edge? Testa att öppna det med en pdf-läsare istället.

Tillkännagivanden

Tillkännagivande:  Individ- och familjenämnden  Protokoll  2020-03-26

 

Tillkännagivande:  Mälardalens brand- och räddningsförbund  Protokoll  2020-03-17

 

Tillkännagivande:  Förskolenämnden  Protokoll  2020-04-07

 

Tillkännagivande:  Grundskolenämnden  Protokoll  2020-04-07

 

Tillkännagivande:  Nämnden för idrott, fritid och förebyggande  Protokoll   2020-03-24

 

Tillkännagivande:  Förskolenämnden  Protokoll  2020-03-27

 

Tillkännagivande:  Kommunstyrelsen  Protokoll omedelbar justering  2020-04-01

 

Tillkännagivande:  Byggnadsnämnden  Underrättelse om granskning, Detaljplan för Gunnar 19, Herrgärdet, Västerås, Dp 1875 

 

Tillkännagivande:  Byggnadsnämnden  Underrättelse om granskning, Detaljplan för del av Nyckelön 1:1 och Nyckelön 1:26, Dp 1840 

 

Tillkännagivande:  Byggnadsnämnden  Underrättelse om granskning, Detaljplan för Effekten 8 och del av Västerås 3:69, Finnslätten, Västerås, dp 1893 

 

Tillkännagivande:  Miljö- och konsumentnämnden  Protokoll  2020-03-31

 

Tillkännagivande:  Västmanlandsmusiken  Protokoll  2020-02-12

 

Tillkännagivande:  Kommunstyrelsen  Protokoll  2020-03-18

 

Tillkännagivande:  Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  Protokoll  2020-03-25

 

Tillkännagivande:  Skultuna kommundelsnämnd  Protokoll  2020-03-25

 

Tillkännagivande:  Byggnadsnämnden  Protokoll  2020-03-26

 

Tillkännagivande:  Grundskolenämnden  Protokoll  2020-03-24

 

Tillkännagivande:  Kulturnämnden  Protokoll, omedelbar justering, § 71 2020-03-26  2020-03-26

 

Tillkännagivande:  Äldrenämnden  Protokoll  2020-03-24

 

Tillkännagivande:  Kulturnämndens arbetsutskott  Protokoll  2020-03-12

 

Tillkännagivande:  Fastighetsnämnden  Protokoll  2020-03-24

 

Kungörelse:  Kommunfullmäktige  Ärendelista  2020-04-02

 

Tillkännagivande:  Nämnden för personer med funktionsnedsättning  Protokoll  2020-03-25

 

Tillkännagivande:  Nämnden för idrott, fritid och förebyggande arbetsutskott   Protokoll   2020-03-10

 

Tillkännagivande:  Byggnadsnämndens arbetsutskott  Protokoll  2020-03-17

 

Tillkännagivande:  Fastighetsnämnden  Protokoll  2020-03-10

 

Tillkännagivande:  Kommunstyrelsen  Protokoll  2020-03-18

 

Tillkännagivande:  Kommunfullmäktige  Protokoll  2020-03-05

 

Tillkännagivande:  Kommunstyrelsen  Protokoll  2020-03-04