Visa sökformulär

Anslagstavla

På den här sidan kan du ta del av våra politiska tillkännagivanden. På sidan kallelser, handlingar och protokoll hittar du aktuella nämndhandlingar.

Länk till sidan Kallelser, handlingar och protokoll.

Vad är ett Tillkännagivande?

Ett tillkännagivande är ett meddelande från oss till dig som invånare. Det kan till exempel vara inför kommunfullmäktigesammanträde för att du ska hinna ta del av frågorna som ska behandlas. Eller att det finns ett nytt, justerat protokoll, delegationsbeslut, föreskrifter eller kungörelse att ta del av.

Justerade protokoll

Protokollet skrivs under/justeras av en eller två andra förtroendevalda, för att säkerställa att allt i protokollet är korrekt. Efter justering av protokollet meddelar vi på den här sidan att det justerade protokollet finns att ta del av. Vi gör ett så kallat tillkännagivande. Du har då 21 dagar på dig att ta del av tillkännagivandet och göra en eventuell överklagan innan meddelandet tas bort och arbetet med fattade beslut fortsätter, besluten vinner laga kraft.

Läs mer om hur du gör en överklagan.
Kom i kontakt med oss för att ställa frågor.

Trafikföreskrifter

Västerås lokala trafikföreskrifter hittar du i transportstyrelsens föreskriftsregister.

Sök i föreskriftsregistret på Transportstyrelsens egen webbplats. Länk till annan webbplats.

Ser dokumentet konstigt ut?

Ser dokumentet konstigt ut när du försöker öppna det i webbläsaren Edge? Testa att öppna det med en pdf-läsare istället.

Tillkännagivanden

Tillkännagivande:  Grundskolenämnden   Protokoll  2021-06-08

 

Tillkännagivande:  Tekniska nämnden  Protokoll  2021-05-20

 

Kungörelse:  Kommunfullmäktige  Ärendelista  2021-06-17

 

Tillkännagivande:  Kulturnämnden  Protokoll  2021-05-27

 

Tillkännagivande:  Nämnden för idrott, fritid och förebyggande  Protokoll  2021-05-25

 

Tillkännagivande:  Byggnadsnämndens arbetsutskott  Protokoll  2021-06-08

 

Tillkännagivande:  Grundskolenämnden  Protokoll  2021-06-08

 

Tillkännagivande:  Västmanlandsmusikens styrelse  Protokoll  2021-05-25

 

Tillkännagivande:  Kommunstyrelsen  Protokoll  2021-05-26

 

Tillkännagivande:  Individ- och familjenämnden  Protokoll  2021-05-27

 

Tillkännagivande:  Fastighetsnämnden  Protokoll  2021-05-18

 

Tillkännagivande:  Fastighetsnämnden  Protokoll   2021-05-18

 

Tillkännagivande:  Tekniska nämnden  Protokoll  2021-06-03

 

Tillkännagivande:  Valnämnden  Protokoll  2021-05-25

 

Tillkännagivande:  Byggnadsnämnden  Protokoll  2021-05-27

 

Tillkännagivande:  Arbetsgivardelegationen i Västerås kommunstyrelse  Protokoll  2021-05-17

 

Tillkännagivande:  Kulturnämnden  Protokoll  2021-05-27

 

Tillkännagivande:  Direktionen Räddningstjänsten Mälardalen  Protokoll  2021-05-25

 

Tillkännagivande:  Äldrenämnden  Protokoll  2021-05-25

 

Tillkännagivande:  Förskolenämnden  Protokoll  2021-05-21

 

Tillkännagivande:  Nämnden för idrott, fritid och förebyggande  Protokoll, § 120  2021-05-25

 

Tillkännagivande:  Miljö- och konsumentnämnden  Protokoll  2021-05-25

 

Tillkännagivande:  Kommunstyrelsen  Protokoll  2021-05-12

 

Tillkännagivande:  Kommunstyrelsen  Protokoll  2021-05-26

 

Tillkännagivande:  Överförmyndarnämnden  Protokoll  2021-05-25

 

Tillkännagivande:  Nämnden för personer med funktionsnedsättning  Protokoll  2021-05-26

 

Tillkännagivande:  Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  Protokoll  2021-05-19

 

Tillkännagivande:  Skultuna kommundelsnämnd  Protokoll  2021-05-19

 

Tillkännagivande:  Kulturnämndens arbetsutskott  Protokoll   2021-05-12

 

Tillkännagivande:  Grundskolenämnden  Protokoll  2021-05-18

 

Tillkännagivande:  Nämnden för idrott, fritid och förebyggande  Protokoll, § 117   2021-05-25

 

Tillkännagivande:  Valnämnden  Protokoll  2021-05-25

 

Tillkännagivande:  Byggnadsnämndens arbetsutskott  Protokoll  2021-05-18