Logotyp
Visa sökformulär

Kulturstöd

Om verksamheten

Till oss kan du vända dig om du som kulturaktör och förening vill ha hjälp att anordna en kulturaktivitet. Du kan söka bidrag och ekonomiskt stöd samt ta del av vårt kulturutbud för arrangörer.

Så här gör du

Kulturstöd

Vi stödjer föreningar, enskilda kulturaktörer och olika arrangemang och projekt med bidrag och ekonomiskt stöd.

Kultur- och fritidsföreningar

För att kunna ansöka om föreningsstöd ska er förening vara godkänd av Västerås stad. Om ni vill söka stöd för kommande verksamhetsår måste ni göra det senast den 15 oktober. Det är viktigt att ni tar del av riktlinjerna för föreningsstöd innan ansökan.

Riktlinjer för föreningsstöd - kultur och fritidsföreningarPDF

Arrangemangs- och projektstöd

Klicka här för att ansöka om arrangemangs- eller projektstödlänk till annan webbplats
Klicka här för att redovisa ert arrangemangs- eller projektstödlänk till annan webbplats

Din förening kan också söka stöd för projekt eller enstaka arrangemang som inte ingår i den ordinarie verksamheten. Du kan söka stödet löpande under året men minst en månad i förväg.

Så bedömer vi det ekonomiska stödet

Det är kulturnämnden som stödjer fritids- och kulturföreningar. När vi ger ekonomiskt stöd bedömer vi hur nyskapande och utvecklande er verksamhet är. Vi tittar också på hur stor er verksamhet är för barn- och ungdomar. Vi bedömer också hur medvetet er förening arbetar med alkohol-, narkotika, dopnings- och tobaksfrågor i barn- och ungdomsverksamheten samt hur ni arbetar med jämställdhet, tillgänglighet och integrering.

Enskild kulturaktör

Klicka här för att ansöka om arrangemangs- eller projektstödlänk till annan webbplats
Klicka här för att redovisa ditt arrangemangs- eller projektstödlänk till annan webbplats

Ekonomiskt stöd till enskilda kulturaktörer finns för dig som har en verksamhet som inte är en ideell förening. Vi stödjer verksamhet som på ett bra sätt kompletterar kommunens egen verksamhet. Ansökan och redovisning gör du via e-formulären här ovanför. Fyll i ansökansformuläret senast en månad före projektets/arrangemangets start.

Projektstöd- Inkludering av unga i föreningslivet

Syfte:
- Öka inkluderingen av unga/unga vuxna som vanligt inte tar del av föreningslivet samt de aktiviteter och projekt staden bedriver.

Mål:
- Att genom aktiviteter, sammanhang och ett ökat socialt nätverk ge unga/unga vuxna förutsättningar att utveckla sina egna resurser för att därmed uppnå ökad livskvalité.
- Ett annat mål är att målgruppen på sikt organiserar sig inom föreningslivet.

Målgrupp:
- Unga/Unga vuxna i åldern 15-25 år med fokus på gruppen 17-23 år.

Kriterier för att beviljas projektstöd
- Godkänd förening inom IFN kan söka detta projektstöd.
- Föreningen ska samverka med annan befintlig aktör för att på så sätt växla upp kompetens och nåbarhet till målgruppen samt resultat. Annan aktör är, i detta sammanhang, föreningar inom övriga förvaltningars målområde såsom kultur, fritids, idrottföreningar, pensionärsföreningar och föreningar för personer med funktionsnedsättning samt föreningar som idag inte uppbär stöd från staden eller så kallade enskilda aktörer.


Kontakta oss

Monica Holm

Administrativ samordnare för föreningsstöd.

Telefon: 021-39 13 25

Anne Lehnberg Halén

Strateg med ansvar för kultur-, fritids- och sociala föreningar.

Telefon: 021-39 14 40

Anna Henriksen

Enhetschef

Telefon: 021-39 46 08

Jenny Persson

Kommunikatör

Telefon: 021-39 19 79

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Park(ing) day

    Två parkeringsplatser blev en tillfällig fickparkerad park vid Stora Torget. Det är Västerås stads sätt att uppmärksamma den internationella Park(ing) day fredagen den 15 september.   

  • Arbetet med Sjökrogen fortsätter

    Sedan fastigheten med Sjökrogen vid Västerås gästhamn brann har Västerås stad arbetat med att tomten ska åtgärdas, röjas eller återställas. Tyvärr har det kommit att ta en del tid för frågan att komma fram till slutet av processen.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?