Logotyp
Visa sökformulär

Färdtjänst

Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken för dig som har en funktionsnedsättning och som har svårt att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

Så här gör du

Hur går det till?

Du skickar in din ansökan om färdtjänst eller riksfärdtjänst. Du kan inte lämna ansökan via internet eftersom vi behöver träffa dig.

Hämta ansökan om färdtjänstWord.
Ansökan om ledsagare.Word
Ansökan om riksfärdtjänst.Word
Ansökan om riksfärdtjänstresa.Word

Handläggaren kontaktar dig för utredning om du har rätt till färdtjänst eller riksfärdtjänst. Ibland behöver vi få in ett läkarintyg från dig.

Vi börjar utredningen inom tre veckor efter att vi fått in alla handlingar från dig.


Riksfärdtjänst

Du ansöker om riksfärdtjänst på en särskild blankett inför varje resa. Blanketten ska vara inlämnad senast tre veckor före avresedatum. Inför storhelger ska ansökan lämnas in senast sex veckor före avresedatum. 

Avgift för färdtjänst

Du betalar 40 kronor per enkel resa inom Västerås kommun. Du får ta med dig en medresenär på resan utan särskild prövning. Medresenären betalar samma avgift som du.

Vid resor med riksfärdtjänst betalar du en egenavgift som utgår från vad den normala resekostnaden är för resa med tåg i andra klass. Medresenären betalar samma avgift.

Ring och beställ din resa på 020- 63 64 60.

Ledsagare

Du kan få ledsagare beviljad om du har ett stort hjälpbehov under resan. Du ska inte klara att resa med den service som normalt ges av trafikföretagen. Behovet av hjälp ska vara knutet till själva resan i fordonet och inte till vistelsen vid resmålet. Ansökan om ledsagare sker på blanketten Ansökan om ledsagare.

Servicedeklaration

Vi börjar utredningen inom tre veckor efter att vi fått in alla handlingar från dig. Beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst utgår från ditt funktionshinder och tillgänglighet av allmänna kommunikationsmedel.

Broschyr om färdtjänst.PDF

Broschyr om riksfärdtjänst.PDF

Lag om färdtjänst.länk till annan webbplats

Lag om riksfärdtjänst.länk till annan webbplats

Om färdtjänst

Färdtjänst gäller för resor inom Västerås kommun. Resorna samordnas med andra färdtjänstresenärer vilket innebär att du kanske inte alltid åker den närmaste vägen till resmålet. Observera att du inte kan använda färdtjänst för sjuk- och behandlingsresor eller till resor som betalas av någon annan. Sjukresor beställer du via Landstingets beställningscentral, telefon 020-21 21 21.

För vem

Vem kan få?

För att ha rätt till färdtjänst ska du

  • Vara folkbokförd i Västerås kommun 
  • Ha en funktionsnedsättning som bedöms vara varaktig i minst tre månader 
  • Ha väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

För att ha rätt till riksfärdtjänst, det vill säga resa med färdtjänst från en kommun till en annan inom Sverige, ska du

  • Vara folkbokförd i Västerås kommun 
  • Ha en funktionsnedsättning som bedöms bestå i mer än sex månader 
  • Ha en varaktig funktionsnedsättning som kräver detta kostsamma sätt att resa på 
  • Ändamålet med resan vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.
Kontakt

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, färdtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Öppettider: 7.30-17.00.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Du når din biståndshandläggare via Kontaktcenter.

Telefonnummer: 021-39 27 25

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?