Logotyp
Visa sökformulär

Tillstånd och regler

För att få använda offentlig mark till exempelvis försäljning, containrar och skyltar behöver du i många fall tillstånd från polismyndigheten. Till offentlig mark räknas allmänna vägar, gator, torg och parker.

Vad är det som gäller?

Tillstånd behövs för till exempel

 • Affischering
 • Byggskyltar
 • Containrar
 • Försäljning utanför butik
 • Reklamskyltar
 • Torghandel        
 • Uteserveringar.

Ambulerande försäljning

Försäljning av varor som inte sker från något fast försäljningsställe hänvisas till ett antal bestämda platser i city. Korvförsäljning från vagn är tillåtet på två platser i centrala Västerås. Du behöver polistillstånd för att få använda dessa platser och det tas speciella hänsyn när det gäller framkomlighet och renhållning. Det går också bra att hyra plats för uppställning av en större varubil, till exempel en fiskbil eller liknande.

Affischering

Det finns fem platser i Västerås stad där du kan affischera om affischeringen är av tillfällig karaktär och inte för kommersiellt bruk, till exempel val.

Affischeringsplatserna finns på följande ställen

 • Riksväg 56 i höjd med Åkarnas hus
 • Bjurhovdagatan, öster om livsmedelsaffär
 • Sjöhagsvägens norra sida, mittemot Lögarängsbadet
 • Köpingsvägens norra sida, öster om Lisjögatan
 • Norr om Råbyleden och väster om Lövhagsgatan.

Byggskyltar

Byggentreprenören ansvarar för att sätta upp skyltar för att informera om vad som pågår vid en byggarbetsplats, vem som är entreprenör och hur man som leverantör lättast hittar till byggverksamheten. En skylt bör vara placerad innanför byggarbetsplatsen.

Containrar

En container ska du i första hand placera på tomtmark. Om du måste ställa containern på offentlig mark, till exempel på gatan, behöver du polistillstånd. Förutom ansökningsavgiften för polistillståndet tar Västerås stad ut en avgift. En container som måste ställas på gatan ska vara försedd med reflexer och märkt med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Försäljning utanför butik

Om du driver en butik och vill visa upp och sälja exempelvis kläder eller blommor utanför din butik behöver du ha ett tillstånd enligt ordningslagen från polisen.

Reklamskyltar

Trottoarerna ska hållas så fria som möjligt från reklamskyltar av olika slag och annat som bidrar till en stökig och svårframkomlig miljö. Så kallade trottoarpratare är inte tillåtna eftersom synskadade och rörelsehindrade får problem att ta sig fram och riskerar att skadas. Banderoller är endast tillåtna i Västerås innerstad och då på särskilt utvalda platser. Information om platserna lämnas av Västerås Citysamverkan.

Torghandel

Stora Torget är ett salutorg där det bedrivs torghandel sex dagar i veckan (helgfria dagar) klockan 07.00–19.00. Under december månad och under sommaren är torghandel även tillåten på helgdagar. Under tiden 1 juni–31 augusti får försäljning ske helgfria dagar klockan 07.00–20.00 och på helgdagar klockan 10.00–20.00. På Bondtorget bedrivs ingen traditionell torghandel. Bondens egen marknad hyr torget ett antal dagar under maj, oktober och december. På skyltsöndagen anordnas varje år en julmarknad med ett 40-tal marknadsstånd. På Bondtorget behöver du polistillstånd.

Uteserveringar

För att uteserveringarna ska se trevliga ut och fungera bra med tillgänglighet finns det några riktlinjer.

 • Uteserveringen ska ligga i direkt anslutning till restaurangen
 • Uteserveringen ska vara enkelt utformad och smälta in i gatulivet
 • Uteserveringen ska ha en viss avgränsning för att underlätta för funktionshindrade
 • Uteserveringens möbler ska vara lätta och anpassas till omgivningen. Vita plastmöbler och trästaket hör inte hemma i stadsmiljön.

  Riktlinjer för uteserveringarPDF
Så här gör du

Hur går det till?

Normalt sett är det polisen som lämnar tillstånd för att du ska få använda offentlig mark. Undantaget är torghandel där Västerås stad ger tillstånd.

Polistillstånd

Västerås stad yttrar sig över ansökan till Polismyndigheten och om staden säger nej kan polisen inte lämna något tillstånd.

Innan du lämnar in ansökan som kräver polistillstånd kan du få ett förhandsbesked från Västerås stad om vad som krävs för att få tillstånd och vilka avgifter som tas ut.

Det går att överklaga ett kommunalt beslut och då vänder du dig till Länsrätten.

Torghandel

Bokning och betalning av torgplats görs i förväg.

En torgplats är 4x4 meter och kostar 200 kronor per dag. En plats i 3 månader kostar 4 020 kronor. En årsplats kostar 8 500 kronor.

Uteservering

Ansökan om ute­servering ska vara Polis­myndigheten tillhanda senast den 15 mars.

Om du vill bygga upp din ut­eservering på ett däck eller som en tillfällig byggnad, exempel­vis med tak eller som ett tält ska du söka bygg­lov. Även fasta icke hop­fällbara parasoller eller markiser kan kräva lov. Om byggnaden du vill bygga ute­servering intill är av kultur­historisk betydelse ska du alltid ta kontakt.

De flesta ute­serveringar behöver inte ha bygg­lov. Ställer du möbler och staket direkt på marken och bara har lösa parasoller eller en markis krävs inget lov.

När du ska ansöka om bygglov ska du skicka in

 • Ansökningsblankett
 • Måttsatt planritning på uteserveringen, där även del av befintlig byggnad och gata syns
 • Fasadritning på uteserveringen
 • Ritning över möbleringen.

Länk till blankett för ansökan om bygglov.Word

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygg och miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Sommartider: 7.30-16.00 (Från måndagen den 26 juni till fredagen den 18 augusti)
Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Kontakt

Relaterade dokument

Bra länkar

Bra länkar

Det här händer i Västerås

 • Möte om fler bostäder i Dingtuna

  Välkommen på möte för ny detaljplan i Dingtuna. Vi planerar för fler bostäder i olika former. Du har möjlighet att ställa frågor och tycka till. Vi har representanter på plats.

 • Sommarbio på Lögastrand

  För fjärde sommaren i rad bjuder vi på gratis utomhusbio på Lögastrand. Precis som förra året visar vi filmer som ni röstat fram. Årets filmer är Fantastiska vidunder och var man hittar dem, samt Capt...

Nytt i Västerås

 • Familjen Kohnic får sitt drömhus i Gäddeholm

  Vid 07-tiden på tisdagsmorgonen kom lastbilen med huset i olika paket. En lyftkran lyfte av dem och de olika delarna byggdes ihop som en jättelik byggsats. På eftermiddagen stod huset på plats, taket var täckt och el och vatten inkopplat. Om en månad kan familjen Kohnic som första familj flytta in i...

 • Arbetet med Sjökrogen fortsätter

  Sedan fastigheten med Sjökrogen vid Västerås gästhamn brann har Västerås stad arbetat med att tomten ska åtgärdas, röjas eller återställas. Tyvärr har det kommit att ta en del tid för frågan att komma fram till slutet av processen.

 • Strålande framtid för solenergi

  Visste du att det idag är enkelt och lönsamt att installera solpaneler på sin villa och att kostnaden för solcellsmoduler gick ner med 80% mellan 2008 och 2012? Och att du med solpaneler kan minska dina energikostnader samtidigt som du alltid vet vad elen kommer att kosta varje månad?

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?