Logotyp
Visa sökformulär

Fastighetsägarens ansvar

Om du bor längs en B-gata skottar och halkbekämpar du gångbanan utanför din fastighet. På C-gator har du ansvaret tills gångutrymmet är täckt av upplogad snö. Då tar Västerås stad över ansvaret.

Det här gäller för fastighetsägare

Fastighetsägare som skottar snö på trottoaren

Foto: Pia Nordlander, bildN

Om du har en tomt utmed en gata, cykelväg eller gångväg ansvarar du för att klippa träd, buskar och häckar som växer utanför tomten. Annars riskerar de att knäckas av snöröjningsfordonen. Märk gärna ut häckar, staket och murar med snökäppar eller liknande.

Den fria höjden ska vara minst

  • 2,5 meter över gångbana
  • 3,2 meter över cykelväg
  • 4,6 meter över körbana.

Tänk på att snö från din tomt inte får tippas på kommunens mark eller skottas ut på gatan. Snö och is som skottas ner från tak och ut på gata eller gångbana måste tas bort av fastighetsägaren direkt.

Förteckning över B-gator.PDF
Hur ser en B-gata eller C-gata ut?PDF
Broschyr om fastighetsägarens ansvar året runt.PDF

Se upp för snöras och istappar

Många fastighetsägare tänker inte på att de är skyldiga att ta bort istappar och snö från taken. Om någon skadas av fallande is eller snö är fastighetsägaren ansvarig.

När istapparna eller snön ska rensas bort är det viktigt att trottoaren nedanför spärras av på ett riktigt sätt med kravallstaket med reflex. Det räcker inte att ställa ut koner eller snedställda bockar eftersom synskadade riskerar att göra illa sig på avspärrningen eller av misstag komma in i det farliga området. 

Kontakt

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygg och miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?