Logotyp
Visa sökformulär

Snöskottning och sandning

Från 15 oktober till 15 april har vi beredskap dygnet runt för att ploga och halkbekämpa de gator som staden ansvarar för. Samfälligheter och Trafikverket ansvarar för sina gator.

Traktor med borste sopar upp grus

Grusupptagning

När vi är säkra på att det inte kommer mer snö och halka sopar vi upp gruset vi spred ut under vintern. Sandupptagningen 2017 inleds 20-24 mars med att det prioriterade cykelvägnätet grovsopas. Det handlar om cirka 13 mil av de mest använda cykelvägarna. Grovsopningen görs i ett drag. Det betyder att inte hela cykelbanans bredd blir sopad. Vid den ordinarie grusupptagningen som börjar någon vecka senare sopas cykelbanorna en gång till, denna gång i hela sin bredd.

Fastighetsägare kan sopa ut sanden i vägkanten eller intill trottoaren. Då blir det lättare för sugaggregatet att komma åt gruset. Om det inte blir bakslag i form av snöfall eller våldsamma regn räknar vi med att grusupptagningen är klar i mitten av maj.

I den här turordningen sopas de olika stadsdelarna och tätorterna utanför Västerås 2017.

Område Väster

Bäckby, Eriksborg, Erikslund, och Skälby.

Barkarö, Dingtuna, Hammarby, Råby, Brottberga, Hagaberg och Vallby,

Hammarby stadshage, Ormberget/Jakobsberg, Pettersberg, Annedal, Stallhagen, Stohagen, Vasastaden, Vetterslund, Vetterstorp, Lustigkulla, Trumslagarbacken och Västermalm.

Hacksta, Saltängen och Sjöhagen.

Område Centrum:

Skultuna, Centrum, Herrgärdet, Kyrkbacken, Lillåudden, Lögarängen, Östermalm, Östra Hamnen, Aroslund, Blåsbo, Gåsmyrevreten, Iggebygärdet, Karlsdal, Kopparlunden, Kristiansborg, Norrmalm, Emaus, Gideonsberg, Nordanby, Nordanby Gärde, Skallberget, Tunby, Vega, Billsta, Rönnby och Åshagen.

Område Öster:

Irsta, Kärsta, Orresta, Ändesta och Onsholmsvägen.

Fågelviken, Berghamra, Hamre, Framnäs och Öster Mälarstrand.

Lillhamra, Talltorp, Viksäng, Ängsgärdet och Kungsängen.

Freja, Hemdal, Klockartorpet, Malmaberg, Skiljebo, Brandthovda, Bjurhovda, Korsängsgärdet och Sandgärdet.

Haga, Önsta Gryta, Fiinnslätten, Stenby och Tunbytorp.

Hökåsen och Tillberga.

Här kan du ladda ner veckoplaneringen för de olika stadsdelarna.PDF

Snöskrapa på väg

Snöröjning

Om det har snöat på natten är målet att snöröjningen ska vara klar innan morgontrafiken sätter igång. Om det snöar kraftigt eller länge kan vi börja röjningen under pågående snöfall.

I Vinterdagboken kan du läsa om vilka plognings- eller halkbekämpningsåtgärder som görs eller planeras just nu. För att vi ska kunna ploga och sanda måste du som fastighetsägare klippa växtlighet före vintern. Om du bor längs en B-gata skottar och halkbekämpar du gångbanan utanför din fastighet. På C-gator har du som fastighetsägare ansvaret tills gångutrymmet är täckt av upplogad snö då Västerås stad tar över ansvaret.

Plogning

Normalt gäller följande prioriteringsordning vid plogning:

Prioritet 1

 • Det prioriterade gång- och cykelvägnätet (cirka 13 mil av de mest trafikerade gång- och cykelvägarna) plogas vid ett snödjup på cirka 2-5 centimeter. Plogningen görs för att cyklister lättare ska kunna ta sig till och från bland annat skola och arbete. Områden där trafiken är mindre har lägre prioritet och får vänta till senare. Under pågående snöfall plogas bara större trafikleder samt det prioriterade gång- och cykelvägnätet. Är det mycket snö kan det behövas plogas flera gånger på prioritet 1-vägarna innan prioritet 2-vägarna plogas. Kriterierna kan ändras om det snöar kraftigt och ihållande eller om temperaturen ändras. 

Prioritet 2

 • Bussleder, busshållplatser, större trafikleder samt det övriga gång- och cykelvägnätet plogas när snödjupet är 3-5 centimeter.

Prioritet 3

 • Bostadsgator plogas när snödjupet är minst 8 centimeter.

Fastighetsägarens ansvar året runtPDF

Förteckning över B-gatorlänk till annan webbplats

Hur ser en B-gata eller C-gata ut?länk till annan webbplats

Prioriterade cykelvägarlänk till annan webbplats

Prioriterad sandningskartalänk till annan webbplats

Ansvar för väghållningen i Skultunalänk till annan webbplats

Grus

Privatpersoner kan hämta grus gratis vid alla Återbruk. På grund av minskade öppettider går det inte att hämta gratis grus vid Återbruket i Skultuna. Däremot finns grus på följande platser:

 • Idrottsplatsen 
 • Mäster Jacobs väg 28 
 • Prästgärdsgatan 22 och 94 
 • Björkängsvägen 13 
 • Brännugnsbacken 
 • Karlbergsvägen 1.

Vem ansvarar för vinterväghållet?

På en del av gatunätet är det inte Västerås stad utan olika samfälligheter som ansvarar för vinterväghållningen. På kartan kan du se vilka gator det gäller.

Karta över väghållaransvar.

Felanmälan

Här kan du göra felanmälan direkt via datorn.länk till annan webbplats

Du kan ladda ner appen Felanmälan Västerås från App Store eller Google Play.

Sopsaltad gång- och cykelväg.

Sopsaltning

Under tre vintrar, fram till 2019, provar vi sopsaltning längs tre slingor på gång- och cykelvägnätet. Sammanlagt handlar det om cirka 2,5 mil.
Sopsaltningen går till så att en sopvals frampå fordonet sopar undan snö och is medan ett aggregat bak på fordonet duschar ut saltblandat vatten eller fuktigt salt så att gång- och cykelbanan inte ska återfrysa. Sopsaltmaskinen är tänkt att köra två gånger per dag, en gång före morgonrusningen och en gång före eftermiddagsrusningen.

Karta över de tre sopsaltstråken.PDF

Här kan du läsa frågor och svar om sopsaltningen.PDF

Kontakt

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygg och miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Det här händer i Västerås

 • Cykelns dag

  Den 13 maj är det dags för årets cykelparad i Västerås centrum! Målet är att visa att det är kul att cykla och att cykeln har en viktig plats i Västerås.

Nytt i Västerås

 • Avspärrningar efter branden

  Räddningsledare vid branden på Sjöhagen på söndagen har meddelat att faran är över. Vi vill dock poängtera att eftersläckningsarbete fortfarande pågår. Brukar du ta dig med bil, cykel eller gåendes genom den delen av Västerås bör du istället välja Köpingsvägen och undvika Sjöhagsvägen helt, efters...

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?