Logotyp
Visa sökformulär

Våld och hot

Våld och hot i nära relationer kan vara svårt att ta sig ur på egen hand. Västerås stad kan ge dig stöd om du själv blir utsatt eller om du misstänker att någon annan far illa.

Vilket stöd kan jag få?

Akut hjälp

Om du behöver stöd eller råd om våld och hot kan du ringa socialkontoret Mottagning individ och familj under kontorstid, telefon 021- 39 00 00. På kvällar, nätter och helger kan du få hjälp av socialjouren, telefon 021- 39 20 66.

Om jouren är stängd kan du få hjälp via polisen på telefonnummer 114 14 .

När du befinner dig i en akut och farlig situation och behöver nå polis, brandkår eller ambulans ska du ringa 112 till SOS Alarm.

 

Anmälan om barn som far illa

Om du är orolig att att ett barn eller ungdom far illa kan du anmäla det till det socialkontoret Mottagning individ och familj. Anmälan kan göras muntligt eller skriftligt.

De gör då en bedömning om de ska gå vidare och göra en utredning. Om du arbetar i en verksamhet som berör barn och ungdomar är du skyldig att göra en anmälan om du misstänker att något av barnen far illa på något sätt.

Läs mer om anmälan om barn som far illa

Är du barn eller ungdom och utsatt för våld eller hot?

Du som är under 18 år har rätt att må bra, vara trygg och ha någon som tar hand om dig. I en del familjer finns det våld och hot. Det är ganska vanligt, man räknar med att det finns tre utsatta barn i varje skolklass i genomsnitt. Det kan vara så att du själv blir slagen eller hotad, men det kan också vara så att någon av dina föräldrar blir slagen eller ditt syskon och du har sett eller hört det. Dina föräldrar kan få hjälp att få det att fungera bättre i sina liv. Via den länken kommer du till en sida där vi har samlat information om hur du kan göra för att få hjälp: Läs mer på sidan Stöd till barn och ungdom.

 

Centrum mot våld i nära relationer

Västerås stad har en mottagning för personer som har upplevt våld i nära relationer.

 

Centrum mot våld - man

Arbetar med mäns hot och våld i nära relationer. Vi möter dig som:

  • Har svårigheter att kontrollera känslor i nära relationer
  • Upplever kris i relationen med din partner eller annan närstående
  • Har slagit eller gjort illa din partner eller annan närstående
  • Har problem med att hantera aggressivitet och har bristande
  • impulskontroll
  • Upplever påtryckningar från släktingar

Vi erbjuder dig som är över 18 år:

  • Individuella samtal
  • Gruppsamtal
  • Råd och stöd

021-39 11 19, 021-39 11 51
cmv.man@vasteras.se

Centrum mot våld - kvinna

Arbetar för kvinnor som upplever att de:

  • Har en kontrollerande partner
  • Är eller har blivit utsatt för våld i nära relation
  • Inte får bestämma över sin egen tid
  • Inte får bestämma över sin egen ekonomi
  • Är förföljd
  • Har släktingar som är kontrollerande

Vi erbjuder dig som är över 18 år:

  • Råd och stöd – akut och långsiktigt!
  • Samtal enskilt och i grupp
  • Stöd i rättsprocessen
  • Hemligt boende
  • Hot- och riskbedömning

021- 39 37 10
Det här är vår mottagningstelefon.
Den är öppen klockan 8-16 på måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar. På tisdagar är den öppen klockan 13-16.

Vi svarar när vi har möjlighet men du kan alltid tala in ett meddelande. Vi ringer tillbaka så snart vi kan.
cmv.kvinna@vasteras.se

Kvinnojour

Det finns också flera organisationer och föreningar som kan ge råd och stöd till våldsutsatta kvinnor.

Mottagning individ och familj: telefon 021-39 00 00

Kvinnojouren: 021-12 67 80, 021-12 67 60

Tjejjouren: 021-12 70 10

Arosdöttrarna, tjej- och kvinnoskydd: 070-473 33 75

Kvinnojouren KAK: 0221-244 90

Terrafem, flerspråkig jourtelefon: 020-52 10 10

Kvinnofridslinjen – en nationell stödtelefon

Kvinnofridslinjen (telefon 020-50 50 50) är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett var du bor i Sverige. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.  

Till Kvinnofridslinjen kan du ringa om du vill tala med någon om dina upplevelser eller om det är något du vill fråga om. Vår uppgift är att lyssna och ge dig professionellt stöd. Hos oss kan du få praktiska råd så att du kan förändra din nuvarande situation och ta dig vidare. Vi som tar emot ditt samtal är socionomer eller sjuksköterskor med vana att möta människor i kris eller i svåra livssituationer. Vi har tystnadsplikt och du kan välja att vara anonym. Du säger bara det du själv vill och orkar.  

Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrids kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen.

Läs mer på kvinnofridslinjens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt

Kontakta oss

Socialjour

Telefon 021- 39 20 66, eller via polisen telefon 114 14.

Socialjourens öppettider: måndag till torsdag klockan 16.30-00.00, fredag 16.30-01.00, lördag 15.00-01.00, söndag 15.00-00.00

Övrig tid under nätter och helger finns en social beredskap som nås via polisen telefon 114 14. Vid akuta ärenden under kontorstid måndag - fredag, kontakta Mottagning Individ och familj via Kontaktcenter telefon 021-39 00 00, val 4.

Mottagning individ och familj, socialkontor

Gemensam mottagning för Socialkontor vuxen och Socialkontor barn och ungdom. Du som redan har en kontakt med en socialsekreterare/ handläggare kontaktar denne som tidigare.

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 5.

Postadress: Västerås stad, Mottagning individ och familj, 721 87 Västerås

Telefonnummer: 021- 39 00 00 Vardagar mellan klockan 7.30 och 17.00

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?