Logotyp
Visa sökformulär

Utförare och leverantörer

Här finns information som främst riktar sig till Västerås stads utförare och leverantörer inom det sociala området, samt övriga samarbetspartners.

Samordnad hemtjänst/hemsjukvård 2017

Med anledning av den samordning (integrering) som genomförs inom Västerås stad när det gäller hemtjänst och hemsjukvård under våren 2017 har vi sammanställt frågor och svar i ett dokument som vi kallar faktaunderlag. Vår ambition är att ge samlad information om förändringen i ett och samma dokument. Vi uppdaterar faktaunderlaget löpande.

Riktlinjer

För dig som är eller vill bli leverantör har vi samlat riktlinjerna på en och samma sida. Exempel på innehåll:

  • Riktlinjer för hälso- och sjukvård i Västerås stad med bilagor
  • Västeråsmodellen - Riktlinje för införande av trygghetsskapande teknik inom vård och omsorg
  • Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde
  • Riktlinjer för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL). Nämnden för personer med funktionsnedsättning.

Länk till riktlinjerna

Ersättningar, statistik och utförd tid

Det finns en sida där vi har samlat allt som rör ersättningar till leverantörer, registrering av utförd tid samt statistik och ansökan för att skaffa SITHS-kort.

Länk till sidan om ersättningar med mera

E-formulär

Anmälan om beslut av Verksamhetschef. Även anmälan av ansvarig för enskilda ledningsuppgifter med stöd av HSL 30 §länk till annan webbplats

Anmälan om Medicinskt ansvarig sjuksköterska(MAS). Även anmälan av Medicinskt ansvarig för rehabilitering(MAR)länk till annan webbplats

SITHS-kort tjänste-id. Ansöka, ändra och avslutalänk till annan webbplats

Länkar

Systemförvaltning Vård och omsorg
En sida med information och manualer gällande Pulsen, Prator, Procapita HSL, SITHS-kort, Pascal och Synergi.

Länk till projektet Mistels egen webbplatslänk till annan webbplats
Projektet ger innovatörer inom vård och omsorg möjlighet att bolla idéer och tankar med de som slutligen ska använda produkterna och tjänsterna.

Följ Välfärdteknologins egen blogglänk till annan webbplats
Läs mer om Västerås stads arbete för framtidens vård och omsorg

Om synpunkter, klagomål och avvikelser i er verksamhet

Johan Crusefalk är Västerås stads koordinator för synpunkter och klagomål. En av hans uppgifter är att vara samarbetspartner till utförare och leverantörer i frågor som rör ert arbete med synpunkts- och klagomålshantering.
För mer information:
Johan Crusefalk
Telefonnummer 021-39 39 50
johan.crusefalk@vasteras.se

För utförare av särskilt boende

Årstidshjul för Framtidens trädgård

Mellan 2013 och 2015 pågick projektet Framtidens trädgård. Det syftade till att utveckla trädgårdsmiljöer och arbetsformer som stimulerar till utevistelse på särskilda boenden. En viktig del av projektet var att utveckla metoder och material som kan användas av utförare och leverantörer i Västerås såväl som i andra kommuner.

För mer information:
Erika Barreby
Strateg
Telefon: 021-39 18 38
E-post: erika.barreby[at]vasteras.se

Handledning

Konkreta tips om trädgårdsrum, val av växter och färger och trädgårdsaktiviteter. En riktigt bra komma-igång-guide.

Länk till handledningen Att förbättra utemiljön vid särskilt boendePDF

Årshjul

Ett visuellt hjälpmedel med tips på uteaktiviteter under årets alla månader.

Länk till årshjuletPDF

Filmer

En längre informationsfilm om själva processen under projekttiden och en kort film om metodiken som till exempel kan användas som diskussionsunderlag vid en personalträff.

Framtidens trädgård - om metodiken (cirka 7 minuter)

Framtidens trädgård - om projektet (cirka 35 minuter)

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa men klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?