Logotyp
Visa sökformulär

Hemsjukvård

Hemsjukvård är hälso- och sjukvård som utförs i hemmet av sjuksköterska, arbetsterapeut/fysioterapeut eller sjukgymnast.

Om hemsjukvård

Du som har sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du inte på egen hand eller med hjälp av anhöriga kan ta dig till en vårdcentral eller annan vårdgivare kan få sjukvård hemma genom kommunen. Vården ges av sjuksköterska, omvårdnadspersonal, arbetsterapeut/fysioterapeut eller sjukgymnast.

Så här gör du

Hur går det till?

en blodtrycksmanschett

Kontakta din vårdcentral så gör de en medicinsk bedömning och kontaktar hemsjukvården. Du betalar ingen avgift för hemsjukvård.

Välj en utförare som passar dig. Hemsjukvård omfattas av lagen om valfrihetssystem (LOV). Det innebär att du kan välja vem som ska utföra din hemsjukvård. Det finns tre godkända utförare av hemsjukvård i Västerås stad:

Sammanhållen journal

Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/ fysioterapeuter som du kommer i kontakt med kan ibland behöva se vilken vård du har fått av andra vårdgivare, för att kunna ge dig god och säker vård. Det gäller vård i landsting, kommun och privata vårdgivare.

Du kan välja att spärra uppgifter som du inte vill ska finnas tillgängliga för andra vårdgivare. Du kan när som helst begära att en spärr tas bort. Du har rätt att stå utanför sammanhållen journal.

Spärra uppgifter i journal för andra vårdgivarelänk till annan webbplats

Kontakt

Kontakta oss

Västerås stad Vård och Omsorg

Det kommunala alternativet för hemtjänst och hemsjukvård.

Postadress:
Västerås stad Vård och Omsorg
Stadshuset, våning F2
721 87 Västerås

Telefonnummer: 021-39 84 00

Skultuna kommundelsförvaltning

Postadress:
Västerås stad Vård och Omsorg
Stadshuset, våning F2
721 87 Västerås

Telefonnummer 021-39 39 11

Distriktssköterskegruppen Q-RA

Webbplats www.qra.selänk till annan webbplats

Telefonnummer 021 – 13 04 04

Koordinator för synpunkter och klagomål

Johan Crusefalk

Västerås stads koordinator för synpunkter och klagomål stödjer och vägleder dig när du vill lämna synpunkter och klagomål på verksamheter inom det sociala området. Ansvariga nämnder är individ- och familjenämnden, nämnden för personer med funktionsnedsättning och äldrenämnden.

Besöksadress Stadshuset

Telefonnummer 021 - 39 39 50

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?