Logotyp
Visa sökformulär

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är till för dig som på grund av funktionsnedsättning inte kan använda kollektiva färdmedel när du ska åka långt.

Om riksfärdtjänst

Du kan få riksfärdtjänst för resor till en annan kommun i Sverige. När du reser med riksfärdtjänst betalar du en egenavgift som vi beräknar utifrån den normala resekostnaden på sträckan. Kommunen betalar resten. Du har rätt att ta med dig en medresenär. Medresenären betalar lika mycket som du. Om du behöver mer hjälp på resan kan du ansöka om en ledsagare.

För vem

Vem kan få riksfärdtjänst?

Du kan ansöka om riksfärdtjänst om du har en varaktig funktionsnedsättning som gör att du inte kan resa utan extra hjälp. Du behöver inte ha ett beslut om vanlig färdtjänst för att kunna få riksfärdtjänst.

Så här gör du

Hur går det till?

Du ansöker om riksfärdtjänst hos Västerås stad. Du gör en ansökan för varje resa. Tänk på att göra ansökan senast tre veckor innan du vill göra resan, sex veckor inför storhelger.

Här får du mer information och kan ansöka om riksfärdtjänst


Hjälpte informationen på denna sida dig?

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?