Logotyp
Visa sökformulär

Missbruk

Om du eller någon av dina närstående har ett missbruk eller beroende har du rätt till stöd från samhället. I Västerås finns flera olika sätt att få hjälp. 

Om verksamheten

Om du vill ha hjälp att komma ifrån missbruk av alkohol, narkotika, spel eller läkemedel kan du vända dig Missbruksmottagningen, Narkomanvårdsgruppen, Spindeln eller Vita Nova. Du behöver inget biståndsbeslut för att få hjälp.

Aktuella grupper

Missbruksmottagningen startar nya grupper för dig som har eller har haft ett missbruk och för dig som anhörig ett par gånger om året.

  • 25 januari startar en kurs i återfallsprevention. Det är en kurs för dig som vill ha hjälp att behålla din nykterhet/drogfrihet.
  • 31 januari startar en gruppbehandling för dig med spelproblem.
  • Är du anhörig till någon som har problem med alkohol, narkotika eller tabletter så startar en anhöriggrupp den 1 februari.   Kontakta oss på Missbruksmottagningen om det verkar intressant.

  • Är du mellan 6 - 20 år och har en förälder eller någon annan viktig vuxen i din närhet som har problem med alkohol eller droger? Du ska veta att du inte är ensam. På BIG sätter vi ihop grupper som är åldersanpassade så att du får vara i en grupp med jämnåriga. Ring oss på BIG så berättar vi mer.

Boende

Västerås har flera särskilda boenden för missbrukare. Du behöver ett biståndsbeslut för att få en plats på sådant boende. Kontakta Socialkontoret för mer information.

Läs mer om boende för missbrukare här

Anhörigstöd

Missbruksmottagningen, Vita Nova och Iris erbjuder stöd till anhöriga. Kontaktuppgifter till Missbruksmottagningen och Vita Nova hittar du längre ner på denna sida.

Den som är 20 år eller yngre och har ett beroende eller missbruk kan få hjälp på mottagningen Iris. Även du som är förälder kan kontakta mottagningen för att få rådgivning och stöd.

Länk till mer information om Iris

För vem

Vem kan få?

Missbruksmottagningen på Västmanlands sjukhus är en öppenvårdsmottagning. Det betyder att vem som helst kan komma dit för att få hjälp, utan remiss eller biståndsbeslut. Detsamma gäller verksamheterna Vita Nova, Spindeln och Narkomanvårdsgruppen.

Så här gör du

Vi ger dig stöd och hjälp

Om du vill ha stöd för att du eller någon av dina närstående har ett missbruksproblem kan du kontakta någon av hjälpverksamheterna direkt. Missbruksmottagningen är ofta bra att börja med – de behandlar alla typer av beroende och kan ge råd eller hänvisa dig till de andra mottagningarna om det behövs.

All kontakt med mottagningarna är kostnadsfri. Du hamnar inte i några register. Om du är under 18 kontaktar mottagningen alltid dina vårdnadshavare. Om du är under 15 år krävs det att stadens socialkontor har gjort en utredning och att det finns ett biståndsbeslut för att du ska få behandling.

För dig som är 20 år eller yngre

Du som är 20 år eller yngre och har ett beroende eller missbruk kan också få hjälp på mottagningen Iris. Även du som är förälder kan kontakta mottagningen för att få rådgivning och stöd.

Läs mer om vad Iris kan göra för dig

Spelberoende

Om du har ett problem eller ett beroende som rör spel om pengar kan du få råd och stöd av Missbruksmottagningen.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Socialkontor vuxen handlägger alla ansökningar om plats i boende för missbrukare, och ger stöd och råd i boendefrågor. Socialkontor barn och ungdom handlägger alla ärenden som gäller behandling av personer under 15 år och ger biståndsbeslut om det behövs.

Kontakt

Kontakta oss

Missbruksmottagningen

Öppen mottagning för nybesök Måndag och fredag klockan 10.00-11.00 onsdag klockan 15.00-16.00

Bokade drogtester i samband med bedömning och behandling tisdagar och torsdagar klockan 13.00-16.00.

Besöksadress: Västmanlands sjukhus, ingång 29

Telefon: 021-39 25 59 Telefontid: Måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 08.30-09.30 Onsdag klockan 14.00-15.00

Narkomanvårdsgruppen

Narkomanvårdsgruppen är en öppenvårdsmottagning som erbjuder behandling för vuxna som har ett drogberoende. Arbetet sker utifrån en 3-stegs modell som bland annat innefattar samtalsbehandling, sysselsättning och arbetsträning.

Besöksadress: Pilgatan 8D

Telefon: 021-39 14 55, 021-39 24 87

Vita Nova

På tolvstegsprogrammet hos Vita Nova kan du få behandling för olika slags substansberoende. Här används den beprövade metoden Tolvstegsprogrammet (som även används av AA). Vita Nova har också ett utslussboende för dig som har genomgått en behandling.

Besöksadress: Skepparbacken 3

Telefon: 021-39 26 77

Spindeln

Verksamheten Spindeln för dig som också har en psykossjukdom riktar sig till dig som har både ett substansmissbruk och en psykossjukdom, en så kallad dubbeldiagnos. Här kan du få behandling som bygger på kognitiv beteendeterapi, KBT.

Besöksadress: Ängsgärdsgatan 4

Telefon: 021-39 15 88, 021-39 05 40, 021-39 05 46, 021-17 63 03, 021-17 66 67, 021-39 14 53

Mottagning individ och familj, socialkontor

Gemensam mottagning för Socialkontor vuxen och Socialkontor barn och ungdom. Du som redan har en kontakt med en socialsekreterare/ handläggare kontaktar denne som tidigare.

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 5.

Postadress: Västerås stad, Mottagning individ och familj, 721 87 Västerås

Telefonnummer: 021- 39 00 00 Vardagar mellan klockan 7.30 och 17.00

Socialkontor, team unga vuxna

Team unga vuxna arbetar med missbruksproblem hos unga vuxna mellan 18 - 25 år.

Besöksadress: Torggatan 1

Telefonnummer: 021-39 37 34 Telefontider: måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan 8.00-12.00

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?