Logotyp
Visa sökformulär

Arbetslöshet

Om du inte är berättigad till arbetslöshetsersättning kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Om du står långt ifrån arbetsmarknaden kan du i vissa fall få arbetsrehabilitering.

Vilket stöd kan jag få?

Arbetslöshetsersättning från din a-kassa

Kontakta din a-kassa för att få information om arbetslöshetsersättning. För att kunna få arbetslöshetsersättning måste du stå till arbetsmarknadens förfogande. Du måste vara anmäld till Arbetsförmedlingen och kunna arbeta minst tre timmar en normal arbetsdag.

Läs mer om arbetslöshetsersättning på Arbetsförmedlingens webbplatslänk till annan webbplats

Ekonomiskt bistånd från kommunen

Om du inte får någon arbetslöshetsersättning kan du söka ekonomiskt bistånd (även kallat försörjningsstöd) från Västerås stad.

Arbetsrehabilitering

Du som får ekonomiskt bistånd och av något skäl har hamnat långt från arbetsmarknaden kan i vissa fall få arbetsrehabilitering.

För vem

Hur kan kommunen hjälpa dig?

Om du inte är berättigad till arbetslöshetsersättning från a-kassan kan du söka ekonomiskt bistånd (även kallat försörjningsstöd).

Du som får ekonomiskt bistånd och av något skäl har hamnat långt från arbetsmarknaden kan i vissa fall få stöd av kommunen. Stödet kan vara kurser och utbildningar, arbetsträning eller bli ihopkopplad med en arbetsplats där du får göra praktik. Detta stöd kallas för arbetsrehabilitering.

Vem kan få arbetsrehabilitering?

Arbetsrehabilitering är till för dig som till exempel:

 • behöver skola om dig för att du inte längre kan utföra ditt tidigare yrke
 • förbättra dina språkkunskaper för att kunna få jobb
 • har psykiska besvär eller en psykisk funktionsnedsättning som hindrar dig från att arbeta
 • är ung och inte har lyckats ta dig in på arbetsmarknaden
 • saknar grundläggande utbildning som arbetsgivarna kräver
Så här gör du

Hur går det till?

Du ansöker om ekonomiskt bistånd hos Mottagning individ och familj.

Det är din handläggare som bedömer om du behöver arbetsrehabilitering.

Om du får arbetsrehabilitering kan du antingen beviljas bistånd till deltagande i kommunens verksamhet för arbetsrehabilitering eller beviljas bistånd till arbetsrehabilitering enligt LOV (lagen om valfrihetssystem). Om du beviljas det senare biståndet kan du själv välja mellan tre externa leverantörer.

 • Kommunens verksamhet AMA Arbetsmarknad erbjuder samtalsstöd, rådgivning och arbetsträning. AMA förmedlar också kommunens särskilda jobb för dig som har ett socialmedicinskt funktionshinder (efter att du fått en anvisning från Arbetsförmedlingen).
 • ABF Vux erbjuder utbildningar och gemenskap samt föreläsningar om arbetsmarknaden.
 • Back to work ger social träning och arbetslivsträning, samt så kallad etableringslots för den som är ny i Sverige.
 • Work for you jobbar med motivation, friskvård och annat stöd som kan behövas för att börja arbeta igen efter en sjukskrivning eller längre period av arbetslöshet.

Kontakta oss

Mottagning individ och familj, socialkontor

Gemensam mottagning för Socialkontor vuxen och Socialkontor barn och ungdom. Du som redan har en kontakt med en socialsekreterare/ handläggare kontaktar denne som tidigare.

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 5.

Postadress: Västerås stad, Mottagning individ och familj, 721 87 Västerås

Telefonnummer: 021- 39 00 00 Vardagar mellan klockan 7.30 och 17.00

ABF Vux

Telefonnummer 021-470 75 40

Back to work

Telefonnummer 021-448 03 30

Work for you

Telefonnummer 010-709 40 90

Det här händer i Västerås

 • Kurs i återfallsprevention i september

  Vi vänder oss till Dig som missbrukat alkohol eller droger och idag har en kortare eller längre tids nykterhet/drogfrihet som Du vill ha hjälp att behålla. Vi erbjuder en kostnadsfri kurs som ökar Din...

 • Anhöriggrupp på Missbruksmottagningen

  Är Du anhörig till någon som har problem med beroendeframkallande medel som alkohol, narkotika/läkemedel? Vill du träffa och prata med andra i liknande situation?

Nytt i Västerås

 • Eldningsförbudet hävt

  Från och med måndagen den 7 augusti är det åter tillåtet att elda och grilla utanför detaljplanerat område förutsatt att man inte stör sina grannar. Detta gäller för hela kommunen.

 • Arbetet med Sjökrogen fortsätter

  Sedan fastigheten med Sjökrogen vid Västerås gästhamn brann har Västerås stad arbetat med att tomten ska åtgärdas, röjas eller återställas. Tyvärr har det kommit att ta en del tid för frågan att komma fram till slutet av processen.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?