Logotyp
Visa sökformulär

Inköp, regler och policy

Västerås stad har policys, riktlinjer och handlingsplan för inköp och upphandling. 

Alla inköp och upphandlingar ska konkurrensutsättas. Detta innebär att alla företag, stora som små, ska ha möjligheten att delta i upphandlingen. Vid direktupphandling ska stadens direktupphandlingspolicy användas.   

Inköps- och upphandlingspolicyn jämte förtydliganden innehåller de huvudprinciper som, utöver vid varje tidpunkt gällande rättsregler om offentlig upphandling, ska gälla för all upphandling av varor, tjänster och entreprenader i Västerås stad och i de helägda bolagen.

Inköps- och upphandlingspolicyn, Direktupphandlingspolicy, Riktlinje för hållbarhetskrav i upphandlingar samt Handlingsplan för upphandling inom Västerås stad är komplement till gällande lagstiftning och andra i staden styrande dokument. Syftet med dessa är att säkerställa att inköp och upphandling utförs affärsmässigt, i enlighet med gällande lagstiftning och stadens riktlinjer samt att de utförs med en för staden god och långsiktig hållbar totalekonomi. Dessa dokument ska ge en vägledning i hur förtroendevalda och anställda ska agera när det gäller inköp och upphandling.

Västerås är en Fairtrade City

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion. Fairtrade är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Fairtrade City innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete samt utbud av etiskt märkta produkter i butik och på arbetsplatser.  Västerås stad ansvarar för att kunna erbjuda Rättvisemärkta produkter eller motsvarande inom befintliga avtal.

Följ Fairtrade Västerås på Facebook.länk till annan webbplats

Kontakt

Relaterade dokument

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Hjälpte informationen på denna sida dig?