Logotyp
Visa sökformulär

Torghandel

I Västerås finns det två torg som har torghandel, Stora torget och Bondtorget.

På bilden ser du människor som handlar på torget.

Foto: Pia Nordlander, bildN

Mitt i staden ligger Stora torget. Det är ett salutorg som har torghandel sex dagar i veckan. Blommor, grönsaker och frukt hör till sådant du kan köpa eller sälja.

Om du ska sälja varor på torget ska du vara registrerad som torghandlare hos Skatteverket. Du måste också ha kassaregister, kassaapparat som uppfyller vissa krav. Mobila anläggningar som säljer livsmedel ska registreras hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Senast två veckor innan försäljningen startar ska du lämna in en anmälan.

Bondtorget är ett annat torg i Västerås. Där finns ingen torghandel i vanlig mening. Men där är det istället ofta marknader av olika slag. Och du kan hyra plats för att sälja saker från bilen – ”bakluckeloppis”.

Torgreglerna ses över men ingen dispens för blått tält

De lokala ordningsföreskrifterna för torghandel ska ses över. Det beslutade en enig teknisk nämnd den 21 april. Under tiden blir det ingen dispens för den torghandlare som struntat i reglerna och har ett blått tält. De nuvarande reglerna ska tillämpas tills kommunfullmäktige beslutar om de nya ordningsföreskrifterna.

De nuvarande reglerna är från 2004. Där står bland annat att markisväven ska vara vit eller grönvitrandig. Anledningen till att torghandlaren inte får dispens för avvikande färg är att alla torghandlare ska behandlas lika. Torghandlaren med blå tältduk har haft torgplats sedan 2009 och är väl medveten om reglerna för färgsättning. Han har skrivit under avtal där han lovat att följa reglerna. I höstas påtalade tekniska kontoret för torghandlaren att reglerna för färg måste följas. Tekniska nämnden kan inte tillämpa olika regler för torghandlare som följer reglerna och torghandlare som väljer att inte anpassa sig till reglerna.

Attraktiv torghandel

Motivet att se över de lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln i Västerås är att de är elva år gamla. Det är dags att i en bred process fånga in synpunkter och idéer kring hur nya lokala föreskrifter bör utformas för att på bästa sätt främja en attraktiv framtida torghandel i Västerås. Färg och form i förhållande till övrigt i det offentliga rummet ska särskilt beaktas.

Kontakt

Relaterade dokument

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Hjälpte informationen på denna sida dig?