Logotyp
Visa sökformulär

Köldmedier

Glöm inte att skicka in din årsrapport för köldmedia senast 31 mars. Om du har butik, restaurang eller fastigheter där det finns köldmedier måste du varje år  rapportera det föregående årets förbrukning av köldmedier till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

På bilden syns en vägg fylld med olika typer av fläktar.

Köldmedier finns bland annat i kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. De flesta köldmedier är väldigt starka växthusgaser och har samlingsnamnet fluorerade växhusgaser. Begreppet stark växthusgas innebär att gasen bidrar till att öka växhuseffekten och i vissa fall är gasens påverkan tusentals gånger större än koldioxid. Det finns därför lagar för att minimera läckage från anläggningar som innehåller dessa gaser. Om du är operatör för en anläggning med köldmedier så har du huvudansvaret för att bestämmelserna följs. 

Inrapportering för året 2016

Senast den 31 mars 2017 ska du skicka in köldmedierapporten för 2016 års läckagekontroll. Anläggningar som har sammanlagt 10 kg HFC eller mer ska rapportera in det till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Tänk på att det gäller även om du sålt din fastighet. Den som är ansvarig ägare den 31 mars ansvarar för att rapporteringen från föregående år sker i tid.

Från 1 januari 2017 gäller nya regler. Resultatet av de kontroller av anläggningar som utförs under 2017 och som innehåller totalt 14 ton CO2e (koldioxidekvivalenter) HFC (fluorerade kolväten) eller mer ska sammanställas och skickas in till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen senast 31 mars 2018.

Du ansvarar själv för kontrollen

Du som driver företag där det finns kylanläggning med köldmedier måste själv ordna så att anläggningen kontrolleras. Bland annat gäller det att se till att anläggningen inte läcker ut köldmedier. Krav på läcksökning förändras, var uppmärksam på att detta även omfattar befintliga anläggningar. Krav på läckagekontroll har idag alla aggregat på 3 kg eller mer om de samtidigt motsvarar 5 ton CO2e eller mer.

Det är endast certifierade kylföretag som får göra kontrollerna. Du kan kontakta företaget Incert för att få reda på vilka företag som får göra kontroller. Se länk längst ner på sidan.

Det här ska årsrapporten innehålla

Årsrapporten ska bland annat redovisa resultatet av läckagemätningen. Rapporten ska också innehålla uppgifter om kylanläggningen, om någon del av utrustningen har skrotats eller byggts om. Har du installerat några nya delar måste det också finnas med i rapporten. Här följer några fler delar som måste vara med:

 • Operatörens, det vill säga företagarens eller ägarens, organisationsnummer, postadress och faktureringsadress
 • Adress och fastighetsbeteckning där kylanläggningen finns
 • En förteckning över utrustningen
 • Den totala mängden köldmedier i anläggningen
 • Den totala mängden påfyllda köldmedier till följd av läckage
 • Den totala mängden omhändertagna köldmedier
 • Resultatet av utförda kontroller
 • Datum för utförda kontroller
 • Namn och kontaktuppgifter på den certifierade kylentreprenören som gjort kontrollen.

Du måste som operatör (ägare) underteckna rapporten och skicka den till Miljö och hälsoskyddsförvaltningen, 721 87 Västerås eller e-posta till miljo-halsoskyddsforvaltningen@vasteras.se.
Om rapporten saknar eller har felaktiga uppgifter fakturerar vi extra för den mertid det innebär att komplettera rapporten.

 • Vanliga brister i rapporten:
  - Fel fastighetsbeteckning, adress, organisationsnummer, verksamhetsutövare.
  - Saknad fastighetsbeteckning, adress, organisationsnummer.
  - Kylföretaget felaktigt angivet som verksamhetsutövare.
  - Kylföretagets organisationsnummer felaktigt angivet som verksamhetsutövare.
  - Felaktigt angiven adress - bolags säte där inga aggregat finns.

Förbjudna köldmedier

Det är förbjudet att använda köldmedia av typen CFC (till exempel R12 och R502) och att fylla på och installera köldmedia av typen HCFC (till exempel R22). De här gaserna skadar det skyddande ozonlagret.

CFC förbud: CFC får inte installeras, användas eller fyllas på efter 2000.
HCFC förbud: aggregat som innehåller mer än 3 kg HCFC får inte användas efter den 31 december 2014. Det har inte varit tillåtet för påfyllnad av HCFC i befintliga anläggningar sedan 2002.

Nya regler vid läckagekontroll

Från och med 2015 ska mängden anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e) istället för i kilo köldmedier. Läckagekontrollerna för varje aggregat ska följa den nya EU-förordningen, även kallad f-gasförordningen EU nr 517/2014länk till annan webbplats. En ny svensk förordning gäller från och med 1 januari 2017 och bygger på EU-förordningen. . 

Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Vissa anläggningar ska kontrolleras med kortare intervall medan andra inte ska kontrolleras över huvud taget. Den certifierade kylfirman vet vad som gäller för din anläggning.

Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla:

Mängden koldioxidekvivalenter                                Läckagekontroller
5 ton CO2e eller mer                                                    1 gång per 12 månader
50 ton CO2e eller mer                                                  1 gång per 6 månader
500 ton CO2e eller mer                                                1 gång per 3 månader

Anmälan om ny anläggning

Undvik nya installationer med hög klimatpåverkan. Om du installerar en helt ny köldmedieanläggning måste du anmäla det till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Kontakta din kylentreprenör så hjälper de dig med det.

Installationsintyg måste upprättas av certifierad kylentreprenör.

Skrotning av kylanläggning

När du ska skrota en anläggning eller ett aggregat måste du anlita en certifierad tekniker. Det är du som operatör (ägare) som ansvarar för att köldmedierna har tagits omhand på ett kontrollerat sätt. Skrotningsintyg ska godkännas och undertecknas av dig och skickas in till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Skrotning av ett enskilt aggregat i en anläggning kan redovisas i årsrapporten.

Om du inte skickar in årsrapporten

Då myndigheterna tycker det är viktigt att det inte släpps ut köldmedier i miljön, kan du få betala straffavgift till staten, så kallad miljösanktionsavgift, om du inte skickar in årsrapporten, eller om du skickar den för sent.

Så här ser avgifterna ut:

 • 5 000 kronor, om ingen kontroll av kylanläggningen gjorts föregående år.
 • 1 000 kronor, om du skickar in årsrapporten för sent.
 • 5 000 kronor, om du inte anmäler nyinstallation av kylaggregat som innehåller 10 kilo köldmedier eller mer.
 • 1 000 kronor, om läckagekontrollen inte är gjord inom angivet kontrollintervall (tid).

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygg och miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Sommartider: 7.30-16.00 (Från måndagen den 26 juni till fredagen den 18 augusti)
Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Familjen Kohnic får sitt drömhus i Gäddeholm

  Vid 07-tiden på tisdagsmorgonen kom lastbilen med huset i olika paket. En lyftkran lyfte av dem och de olika delarna byggdes ihop som en jättelik byggsats. På eftermiddagen stod huset på plats, taket var täckt och el och vatten inkopplat. Om en månad kan familjen Kohnic som första familj flytta in i...

 • Arbetet med Sjökrogen fortsätter

  Sedan fastigheten med Sjökrogen vid Västerås gästhamn brann har Västerås stad arbetat med att tomten ska åtgärdas, röjas eller återställas. Tyvärr har det kommit att ta en del tid för frågan att komma fram till slutet av processen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?