Logotyp
Visa sökformulär

Brandskyddsdokumentation

Brandskyddsdokumentation är en handling som du kan behöva lämna in i samband med bygglov och när bygglovärendet gäller nybyggnad/ombyggnad av flerbostadshus, kontor, offentliga lokaler och liknande.

Vad ska brandskyddsdokumentationen redovisa?

Vad en dokumentation ska innehålla beror på typ av byggnad och dess tilltänkta användningsområde. Listan nedan är några av de punkter som bör ingå

 • Inledning
  Information om vem som skapat dokumentationen och på vems uppdrag.
 • Byggnadsbeskrivning
  Antal våningar, Byggnadsarea och bruttoarea.
 • Brandtekniska klasser och övriga förutsättningar
  Byggnadsklass, brandteknisk klass för brandvägg.
 • Brandvarnare
  Antal brandvarnare på varje plan.
 • Skydd mot brandspridning mellan byggnader
  Brandcellsindelning ska redovisas på planritning. Avstånd till närmaste huvudbyggnad Avstånd till närmaste komplementbyggnad.
 • Möjlighet till utrymning vid brand
  Antal utrymningsvägar i varje plan. På planritningar ska utrymningsvägar redovisas.

Det är brandskyddsmyndigheten i Västerås som ansvarar för löpande kontroll eller tillsyn att brandskyddet följs.

Länk till Boverkets webbplats om brandskydd.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Hjälpte informationen på denna sida dig?