Logotyp
Visa sökformulär

Arbetslöshet

Om du blir arbetslös kan du få hjälp från olika håll. Det är viktigt att du tar kontakt med Arbetsförmedlingen och anmäler dig som arbetssökande. Västerås stad har också en specialenhet för arbetsmarknadsfrågor som kan hjälpa dig, till exempel med utbildning och praktikplatser.

För att få göra praktik eller få utbildning via AMA Arbetsmarknad måste du först ta kontakt med Arbetsförmedlingen eller socialkontor ekonomi.

Läs mer om vad AMA Arbetsmarknad kan göra för dig på AMA:s egen webbplatslänk till annan webbplats

Grundtrygghet och försörjningsstöd

Om du bor i Västerås ska du veta att du har rätt till grundtrygghet. Det betyder att om du inte kan försörja dig själv genom ett arbete ska du ändå kunna klara av att få pengar till dig och dun familj. I så fall har du rätt att söka något som kallas försörjningsstöd. Det är pengar du kan få från staden för att kunna köpa mat, kläder, skor, hygienprodukter och annat som är viktigt att ha för att klara av livet i vardagen. Försörjningsstöd ska också kunna täcka kostnader för hyra, resor till arbete, försäkringar el i hemmet och en del annat. Även sådant som läkarvård, tandvård, medicin och vissa kostnader för barn kan omfattas. Du ansöker om försörjningsstöd hos socialkontor ekonomi.

Kontakt

Kontakta oss

Socialkontor ekonomi

Du kan få råd, stöd och bistånd vid ekonomiska svårigheter

Besöksadress: Stora gatan 58

Postadress: Västerås stad Socialkontor ekonomi 721 87 Västerås

Telefon: 021- 39 37 68, måndag - fredag 8.00-12.00, vid nya ärenden.  Vid frågor som rör ditt ärende kontakta din handläggare.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Hjälpte informationen på denna sida dig?