Logotyp
Visa sökformulär

Västerås hamn - en port mot världen

Hamnen i Västerås rustas och utvecklas för att kunna ta emot större fartyg och större godsvolymer. Utvecklingen av Västerås hamn ingår tillsammans med hamnen i Köping i Mälarprojektet, en av Sveriges största sjöfartsprojekt. Hamnarna i Västerås och Köping öppnar porten till Scandinaviens ledande tillväxtregion.

Västerås hamn - en del i en större plan

Nu genomförs ett av de största svenska sjöfartsprojekten i Sverige någonsin. Bakgrunden till detta är att EU har gett Mälaren status som inre vattenväg. Det innebär att större lastfartyg med större godsvolym kan trafikera sjöfarten till och från Västerås och Köpings hamnar. För att göra det möjligt för Västerås och Köpings hamnar att ta emot större fartyg krävs en del förberedande arbete. Södertälje kanal och sluss byggs om och breddas. Farleden samt hamnbassängerna i Västerås och Köping muddras, kajerna förstärks och får nya spåranslutningar. Allt arbete syftar till att kunna ta emot fler och större fartyg och med det större mängder gods. 

Ökade sjötransporter - säkrare och klimatsmartare

EU och den svenska regeringen har beslutat att godstransporterna inom sjöfarten ska öka. Vägarna och järnvägarna i Europa och i Sverige är överbelastade och situationen blir värre i takt med att befolkningarna och transporterna ökar. Lastbilstransporterna av gods är ett miljö- och klimatproblem. Det är säkrare och klimatsmartare att öka sjöfarten. Vinsterna är uppenbara. Varje godsfartyg motsvarar 22 tåg och 1 000 lastbilar - och dubbelt upp tur och retur. Att dra godsvolymer till och från Europa direkt till Mälarhamnarna sparar alltifrån 15 till 70 mil av landtransport jämfört med ost-, väst-, eller sydkusten. För varje tonkilometer som flyttas från väg till sjöfart minskar koldioxidutsläppen med 50 procent. Räknas alla effekter in innebär överflyttningen en minskning på 70 procent av de externa effekterna. Hamnarna i Västerås och Köping når genom sin planering hälften av Sveriges befolkning och en tredjedel av konsumtionen inom en 15 kilometers radie.

Mälarprojektet förbättrar sjöfartens infrastruktur på Mälaren

Hamnarna måste rustas och utvecklas för att vi ska kunna behålla och få nya företag att etablera sig här. Genom att ha ett livskraftigt näringsliv tryggar vi arbetsmarknaden i staden. Regeringen har avsatt pengar för att förbättra infrastrukturen för sjöfarten på Mälaren, det så kallade Mälarprojektet. I juni 2015 antog kommunstyrelsen i Västerås en utvecklingsplan av Västerås hamn. Västerås och Köping har lovat staten att respektive hamn ska förbättras för att kunna ta emot fler och större fartyg och godsmängder. Detta sker i samarbete mellan kommunerna Västerås och Köping och det kommunala bolaget Mälarhamnar AB.

Förberedande arbeten och investeringar en förutsättning

Mälarprojektet påbörjades med arbetet i Södertälje kanal hösten 2016. Muddringsarbetena i Mälaren är planerade att genomföras under hösten 2019. Första fasen av Hamnprojektet i Västerås och Köping, beräknas vara klart 2020. Förberedelserna för investeringarna (projekteringen) delfinansieras av EU genom fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF, med totalt cirka 26 miljoner kronor, för hamnarna i Västerås och Köping.

Här kan du läsa mer om utvecklingsplanen för Västerås hamnPDF

Vill du veta mer om Västerås hamn?

Läs mer om hamnutveckling under frågor och svar.

Logotype för EU-samarbete

Kontakta oss

Patrizia Strandman

Samhällsbyggnadsstrateg

021-39 24 54

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Isabell Lindgren Stoor

Projektchef

0702-90 61 25

Hitta hit

Hitta hit

Det här händer i Västerås

 • Välkommen till möte om framtidens miljö

  Vilka frågor tycker du är viktiga för miljön i Västerås i framtiden? Nu har du chans att komma och tycka till om miljön i någon en workshop. Vi håller på att ta fram ett program för ekologisk hållbarhet i Västerås och vill veta vad du tycker.

 • Välkommen till möte om framtidens miljö

  Vilka frågor tycker du är viktiga för miljön i Västerås i framtiden? Nu har du chans att komma och tycka till om miljön i någon en workshop. Vi håller på att ta fram ett program för ekologisk hållbarhet i Västerås och vill veta vad du tycker.

Nytt i Västerås

 • Rödlistade musslor tas omhand i Västerås hamn

  Under tisdagen den 31 oktober och onsdagen den 1 november tar Västerås stad tillsammans med en miljökonsult upp flera typer av musslor vid vågbrytaren vid kajen i hamnen. Arbetet är en av de förberedande steg i utvecklingsarbetet som pågår i hamnen.

 • Klart vem som ska göra om Stora Torget

  Nu är det klart vem som ska göra om Stora Torget och Bondtorget. Det är Sweco som får uppdraget att ta fram ritningar. Den planerade byggstarten är i början av 2019.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?