Logotyp
Visa sökformulär

Ett gott liv för äldre och personer med funktionsnedsättning

Inom Västerås stad bedriver vi många projekt som gör vardagen lite lättare, som ger bättre livskvalitet för våra äldre och de som har en funktionsnedsättning. Västerås har länge varit en av de ledande kommunerna när det gäller införandet av välfärdsteknik.

Framtidens lösningar utvecklas här och nu

SKL (Sveriges kommuner och landsting) har satt som mål att Sverige ska vara bäst i världen på digitalisering och e-hälsa år 2025. Syftet med det är att göra det enklare för människor att få en god och jämlik hälsa och välfärd. Vad betyder då det? Jo, digitala hjälpmedel gör att olika tjänster för hälsa är tillgängliga även för den som har svårt att lämna sitt hem.

Vi blir dessutom äldre och friskare längre upp i åldrarna. Den välfärd vi har ska räcka till många och därför måste vår omsorg vara effektiv. Där kan digitaliseringen hjälpa oss genom att ta över uppgifter som datorer eller robotar kan göra, så att personalen kan fokusera på sådant som de tekniska hjälpmedlen inte kan göra.

Inom kommunen bedriver vi många projekt för att gå över till ett digitalt sätt att arbeta, för att få in teknik som hjälper oss i vardagen och för att få fram innovationer som underlättar inom vård och omsorg. Här presenterar vi några av dem.

Den här sidan kommer inom kort att kompletteras med mer information om våra projekt.

Boende och personla på ett äldreboende samtalar kring en läsplatta

Kontakta oss

Anne Almqvist

Digitaliseringsstrateg

Telefon: 021-39 01 85

Erika Barreby

Strateg för frågor som rör äldre

Telefon: 021-39 18 38

Heléne Karlsson

Strateg för frågor som rör personer med funktionsnedsättning

Telefon: 021-39 14 79

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?