Logotyp
Visa sökformulär

Resecentrum

Här kan du se arkitektförslaget som kommer ligga till grund för detaljplanen för Västerås Resecentrum. Detaljplanen kommer vara klar år 2018. Förslaget är framtaget av den danska arkitektbyrån BIG, Bjarke Ingels Group i samarbete med Tyréns och Kragh & Berglund.

En stad - ett tak

Förslag till Västerås Resecentrum - flygbild

Västerås Resecentrum samlar hela stadens infrastrukturella knutpunkt under ett tak. En byggnad som förenar snarare än åtskiljer funktioner. Taket välkomnar besökaren till Västerås samtidigt som det ger Resecentrum en tydlig identitet. Det är ett tak som breder ut sig, som bjuder in från alla håll och skapar rumsliga sammanhang.

I förslaget finns en primär byggnad med entréer på båda sidor av spåren. Den ligger på nästan samma plats som den nuvarande stationsbyggnaden. För att verkligen bygga för framtiden och skapa ett Resecentrum som kan ta hand om många resenärer med olika behov finns det även med en sekundär byggnad som också har entréer på båda sidor om spåren. Båda byggnaderna har övergångar som cyklister och andra som bara vill passera Resecentrum kan använda.

Sluttande torg, tillgängliga övergångar och nya mötesplatser

De sluttande torgen som leder cyklister och gående upp till övergången över spåren kommer att ha en fungerande lutning för cyklister, gående personer med rullator, barnvagn eller rullstol. Det kommer även att finnas viloplatser där man kan stanna till utan risk att rulla bakåt. Tanken är att dessa sluttande torg kan bli mötesplatser med fin utsikt.

Cykelpassage över spåren

Resecentrum ska hantera stora flöden av trafik, resenärer, besökare och personer som vill passera spåren. Orienterbarheten är därför avgörande för att området ska fungera som en attraktiv plats. De lyfta övergångarna är tillgängliga över hela sin yta och upplevs som ett sammanhängande landskap som sveper över spårområdet. Övergångarna gör det även möjligt att passera spåren dygnets alla timmar, alla dagar i veckan.

Bussterminal

Bussterminalen är sammanlänkad och ligger under samma tak som resten av Resecentrum. Själva plattformen utformas som en ”ö-terminal” med dubbelriktad busstrafik längs den södra sidan. På den centrala plattformsdelen finns väderskyddade väntrum. Bussterminalen kan lätt anpassas om det skulle bli aktuellt med annan form av kollektivtrafik än med bussar. Byten mellan tåg och buss sker via rulltrappor och hissar från eller till bussterminalen och stationens plattformar. Det finns också ett direkt passage för resenärer över den södra busslingans körbana via utbyggda övergångsställen direkt till det norra plattformsläget. Byten mellan bussar blir enkelt då bussarna får de flesta av sina hållplatser på ömse sidor av den centrala plattformen.

Från insidan

Restauranger, caféer, pocketbibliotek, cykelparkeringar inomhus och olika typer av serviceverksamheter planeras att inrymmas i den stora transparenta byggnaden.

Väderskyddade perronger

Buss- och tågresenärer kommer kunna vänta på sina anknytningar på väderskyddade ytor och välja antingen den primära eller den sekundära byggnaden för att enklast ta sig dit man ska.

Den sekundära byggnaden

Det här perspektivet visar den sekundära byggnadens läge vid Ringvägen. Härifrån har du nära till cykelparkeringar, tågperronger och bussterminalen. Du kan också passera spåren inuti byggnaden eller utomhus med hjälp av en övergång som tar dig över.

Cykelställ och garage

Det kommer att gå att cykla över Resecentrum vid både den primära och den sekundära byggnaden och det planeras för många cykelparkeringar. I förslaget finns säkra och generösa cykelparkeringar vid både primär- och sekundärentréerna på båda sidor om spåren. Här låser man fast sin cykel i ett cykelställ.

Vid primärentrén där många cyklister kommer att passera och röra sig finns säkra cykelgarage på båda sidor om spåren, under övergångarna. Cykelgaragen har plats för cirka 600 cyklar, cykelservice, cykelbutik, förvaringsboxar för hjälmar, cykelpump, vattenfontän, dusch och toalett. Cykelgaragen kommer troligtvis främst att användas av pendlare och de som arbetar i Resecentrum, det vill säga ”långtidsparkerare”. För ”korttidsparkerare” finns cirka 200 cykelparkeringar utomhus varav 90 finns på parkterrassens lutande övergång nära entrén. Vid den södra primärentrén finns det 220 cykelparkeringar inomhus i entréplanen under det lyfta landskapet och 50 utomhus nära entrén.

Vid den norra sekundärentrén finns det plats för cirka 300 cykelparkeringar väderskyddade under övergången och fler parkeringar ovanpå övergången nära entrén. Vid den södra sekundärentrén kan man rymma cirka 400 cykelparkeringar under det lyfta landskapet.

Taxi och avlämning med bil

Här ser du Resecentrum från sjösidan, Tingsrätten syns till vänster i bilden.

Taxihållplatser kommer att finnas vid Resecentrums entréer i norr och söder både vid primär- och sekundärentréerna. Det kommer även finnas så kallade ”Kiss and ride” platser där man kan hämta och lämna nära och kära med bil vid både primär- och sekundärentrén. Det finns också plats för korttidsparkeringar i anslutning till entréerna.

Kontor och bostäder

Tornet vid Västerås Resecentrum - förslag

I anslutning till Resecentrum finns det möjlighet att bygga ett kombinerat kontors- och bostadshus. Vi gav BIG i uppdrag att rita ett förslag till hur den byggnaden skulle kunna se ut. I bilden ovan ser ni deras förslag, ett 20 våningar högt torn som tar liten plats på marken men växer och blir bredare högre upp. Med sitt öppna fönster mot Mälaren blir tornet även en symbol som länkar samman centrum med Mälaren.

Tidplan

Vi arbetar just nu med detaljplanen och om allt går som vi har planerat har vi en färdig detaljplan 2018. Under tiden som arbetet med detaljplanen görs kommer vi att arbeta med frågor som rör finansieringen och ägo förhållandet.

Bakgrund

Under rusningstrafik blir det redan idag trångt i stationsbyggnaden. Prognoserna visar att tågresandet kommer att öka och därför är Västerås i stort behov av att få ett Resecentrum som är en smidig och tillgänglig plats. Resecentrum har även en annan väldigt viktig funktion - en trevlig passage för den som vill ta sig från den ena sidan av spåren till den andra. Västerås stad driver Stationsområdet Kungsängen som arbetar med att förnya det 50 hektar stora området runt stationen.

Samarbetande aktörer

Jernhusen, Klövern, Kollektivtrafikmyndigheten, Trafikverket och Västerås stad har gemensamt kommit fram till en målbild för Resecentrum. Om du är intresserad av att läsa den, hittar du den här nedan.

Så här gör du

Frågor och svar

Har du frågor om Resecentrum? Då ska du läsa våra vanliga frågor och svar. Du är också välkommen att kontakta oss. Du hittar kontaktuppgifter längre ned på denna sida där du enkelt kan skicka din fråga via e-post.

Kontakta oss

Sanna Edling

Projektchef

Telefon: 021-39 10 57

Åsa Rudhage

Ansvarig för detaljplan

Telefon: 021-39 00 00

Viktoria Ohlsson

Kommunikatör

Telefon: 021-39 01 08

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

 • Västerås stad ställer ut på Bomässa

  Västerås stads konsumentvägledare, kemikaliesamordnare, energirådgivare och bygglovsinspektörer ställer ut tillsammans på Bomässan i Västerås. Vi finns i monter 212. Välkommen att besöka oss!

 • Möte om fler bostäder på Råby

  Välkommen på möte om ny detaljplan för Kornknarren 1 med flera, dp 1827, på Råby. Vi planerar för flera bostäder i området. Du har möjlighet att ställa frågor och tycka till. Vi har representanter på ...

Nytt i Västerås

 • Park(ing) day

  Två parkeringsplatser blev en tillfällig fickparkerad park vid Stora Torget. Det är Västerås stads sätt att uppmärksamma den internationella Park(ing) day fredagen den 15 september.   

 • Nya regler för vissa bygglovbefriade åtgärder

  Den 1 juli infördes ett antal nya regler när det gäller om bygglov krävs eller inte. Det handlar främst om bygglovbefrielse vid en- och tvåbostadshus. Oavsett om en åtgärd inte kräver lov kan det krävas anmälan och startbesked innan du får börja. Ta därför i god tid reda på vad som gäller innan du b...

 • Familjen Kohnic får sitt drömhus i Gäddeholm

  Vid 07-tiden på tisdagsmorgonen kom lastbilen med huset i olika paket. En lyftkran lyfte av dem och de olika delarna byggdes ihop som en jättelik byggsats. På eftermiddagen stod huset på plats, taket var täckt och el och vatten inkopplat. Om en månad kan familjen Kohnic som första familj flytta in i...

Hjälpte informationen på denna sida dig?