Logotyp
Visa sökformulär

Utlysning - konstärlig gestaltning

Av 72 intresserade har juryn valt ut Catrin Andersson, Michael Johansson och Magnus Thierfelder för ett parallellt skissuppdrag för nytt konstverk.
Skissuppdraget kommer pågå under våren och vilket av de tre förslagen som går vidare till genomförande beslutas formellt av Kulturnämnden längre fram i vår.

Innertaken i nya Lögarängsbadet

Budget för konstnärlig gestaltning är 950.000 sek ex moms. Budgeten inkluderar arvode till konstnär samt produktion och installation av konstverket.

Skissuppdrag: 3

Skissarvode: 30 000 sek ex moms/skiss
Totalt budget: 950 000 sek ex moms

Kvalificeringskrav för ansökan

Behörighet att ansöka gäller konstnärligt verksamma konstnärer med genomgången konsthögskola och dokumenterad konstnärlig yrkesverksamhet av relevant inriktning och kvalitet som: 

  • har erfarenhet av att arbeta med konst i offentlig miljö
  • vid uppdrag ska du vara registrerad för F-skatt
  • inte vara föremål för konkursansökan eller vara dömd för brott avseende yrkesutövningen
  • kunna delta i processen samt leverera enligt de tidsramar som är fastslagna och hålla given budgetram
  • teknisk beskrivning och skötselanvisning ska levereras
  • uppvisande av väl genomfört skissmaterial utifrån kriterier och ev. tidigare referensmaterial

Sista ansökningsdag var den 5 januari 2017

Bakgrundsinformation om platsen för det nya Lögarängsbadet

Det nuvarande Lögarängsbadet ligger inom gångavstånd till centrala Västerås och vackert beläget vid Mälarens strand. Precis bredvid byggs nu den en ny, modern simhall i modernistisk anda. Området har tidigare brukats som hyttområde, klappbrygga för tvätt, isstack för affärer och hushåll samt härbärgerat olika företag som bröderna Narvings charkuterifabrik.

Bedömningsprocessen

Steg 1

Jurymedlem och projektledare Åsa-Viktoria Wihlborg ser över inkomna intresseanmälningar och utesluter de som ej uppfyller behörighetskravet alt har kommit in med en ofullständig ansökan. Åsa-Viktoria Wihlborg gör en första runda och poängsätter inkomna intresseanmälningar (om intresseanmälningarna överstiger 10 st)

Steg 2

Övriga juryn får tillgång till alla inkomna förslag men fokuserar på de 10 med högst poäng. Juryn träffas för att välja ut de tre konstnärer som erhåller skissuppdrag enligt nedanstående kriterier.

Steg 3

Efter skissuppdragets slut fattas beslut om vilket förslag som går vidare till genomförande i Kultur- och fritidsnämnden i Västerås kommun. Skissuppdrag betyder ej att konstverket produceras. OBS att erhålla skissuppdrag innebär ej att konstverket kommer att realiseras.

Jury

  • Lina Ahtola, Intendent offentlig konst, Västerås kommun
  • Åsa-Viktoria Wihlborg, Konstkonsult, ArtPlatform
  • Thomas Wahlström, konstnär och författare Eskilstuna
  • Bjarni Ingvason, SAR/MSA Arkitekt, Liljewall Arkitekter

Bedömningskriterier

All bedömning utgår från nedanstående kriterier:

1. Konstnärlig intention i förhållande till projektets utmaningar, vision och förutsättningar. 3p
2. Möjlighet att nå verkshöjd gällande nyskapande förmåga, individualitet och självständighet. 3p
3. Teknisk materialkunskap i relation till projektet samt ur ett förvaltningsperspektiv. 2p
4. Erfarenhet och samarbetsförmåga. 1p

Kontakt

Kontakta oss

Lina Ahtola

Intendent offentlig konst, Västerås Konstmuseum

Telefon: 021-39 32 12

Kontakt

Relaterade dokument

Hjälpte informationen på denna sida dig?