Logotyp
Visa sökformulär

Nationell strategi för barnets rättigheter i Sverige

Riksdagen antog år 2010 en ny Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Strategin består av nio principer som uttrycker grundläggande förutsättningar
för att stärka barnets rättigheter i Sverige.

De nio principerna

 • All lagstiftning som rör barn ska utformas i överensstämmelse med barnkonventionen
 • Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang
 • Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem
 • Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken
 • Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt föräldraskap
 • Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter och omsätta
  denna kunskap i berörda verksamheter
 • Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets rättigheter genom samverkan
 • Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och prioriteringar som rör barn
 • Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv.
Foto: Pia bildN

Familjecentrum Vallby

Rubrik

Text

Det här händer i Västerås

 • Temakväll i Hökåsen: Producera din egen solel

  Att installera solceller på en villa är i dag enkelt och lönsamt. Välkommen till en temakväll om solel arrangerad av energi- och klimatrådgivningen i Västerås stad. Vår bedömning är att husen i Hökåsen har goda förutsättningar för att kunna producera egen solel. Under temakvällen får du information ...

Nytt i Västerås

Hjälpte informationen på denna sida dig?