Logotyp
Visa sökformulär

Nationell strategi för barnets rättigheter i Sverige

Riksdagen antog år 2010 en ny Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Strategin består av nio principer som uttrycker grundläggande förutsättningar
för att stärka barnets rättigheter i Sverige.

De nio principerna

 • All lagstiftning som rör barn ska utformas i överensstämmelse med barnkonventionen
 • Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang
 • Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem
 • Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken
 • Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt föräldraskap
 • Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter och omsätta
  denna kunskap i berörda verksamheter
 • Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets rättigheter genom samverkan
 • Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och prioriteringar som rör barn
 • Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv.
Foto: Pia bildN

Familjecentrum Vallby

Rubrik

Text

Det här händer i Västerås

 • Temakväll i Hökåsen: Producera din egen solel

  Att installera solceller på en villa är i dag enkelt och lönsamt. Välkommen till en temakväll om solel arrangerad av energi- och klimatrådgivningen i Västerås stad. Vår bedömning är att husen i Hökåsen har goda förutsättningar för att kunna producera egen solel. Under temakvällen får du information ...

Nytt i Västerås

 • Dags att söka stipendium

  Är du gymnasieelev? Då är det dags att söka stipendium. Stipendierna kan sökas av elever vid Västerås gymnasieskolor, både kommunala och fristående.

 • Stor militärövning i Västerås under september

  I september pågår en stor militär övning som påverkar Västerås trafik och framkomligheten på vägarna i vårt område. Övningen Aurora 17 är den största militära övningen i sitt slag på mer än 20 år.

 • Park(ing) day

  Två parkeringsplatser blev en tillfällig fickparkerad park vid Stora Torget. Det är Västerås stads sätt att uppmärksamma den internationella Park(ing) day fredagen den 15 september.   

Hjälpte informationen på denna sida dig?