Logotyp
Visa sökformulär

Funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning trädde i kraft i Sverige den 14 januari 2009. Av konventionen framgår att miljö och omgivning ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Ingen ska heller diskrimineras.

Funktionshindrade barn tävlar med trehuliga sparkcyklar
För vem

Vad innebär det i praktiken?

Personer med funktionsnedsättning har rätt att få tillgång till hjälpmedel, assistans och personlig service. Konventionen tar också upp viktiga områden som habilitering, rehabilitering och hälso- och sjukvård. Konventionen bygger på förståelsen att funktionshinder går att förebygga och ta bort genom att förändra i miljö och omgivning.

I Sverige tillämpar vi det man kallar för funktionshindersperspektivet. Det innebär att man i planering och genomförande av förändringar i samhället ska ska utgå ifrån att människor är olika och har olika förutsättningar, behov och önskemål. Lösningar som utformas ska fungera för alla. Ibland kan det behövas särskilda, individutformade, lösningar. Olika individuella stöd skapar förutsättningar för delaktighet och jämlikhet och kompletterar därmed de generella lösningarna.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Nämnder och styrelser i Västerås stad ansvarar för att aktivt samarbeta med omvärlden för att utveckla arbetet för personer med funktionsnedsättning. Information, råd och stöd ska därför ges till andra myndigheter, näringsliv och organisationer verksamma i Västerås och på det sättet inspirera till åtgärder.

Ett program för personer med funktionsnedsättningPDF antogs av kommunfullmäktige i Västerås stad i april 2013. Västerås ska vara en lättillgänglig kommun som är anpassad för kommuninvånare och besökare med funktionsnedsättningar. Programmet för personer med funktionsnedsättningar ska vara en hjälp i det arbetet och har sin utgångspunkt i:

 • FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 • Nationell handlingsplan för handikappolitiken
 • Västerås stads vision 2026
 • Konstaterandet att ett Västerås som fungerar bra för personer med funktionsnedsättning är bra för alla kommuninvånare.

Kontakta oss

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

 • Nominera till Tillgänglighetspriset

  Mellan den 1 och den 24 september kan du nominera till Tillgänglighetspriset. Ta chansen att  öka drivkrafterna i skapandet av en mer tillgänglig kommun.

Nytt i Västerås

 • Familjen Kohnic får sitt drömhus i Gäddeholm

  Vid 07-tiden på tisdagsmorgonen kom lastbilen med huset i olika paket. En lyftkran lyfte av dem och de olika delarna byggdes ihop som en jättelik byggsats. På eftermiddagen stod huset på plats, taket ...

 • Arbetet med Sjökrogen fortsätter

  Sedan fastigheten med Sjökrogen vid Västerås gästhamn brann har Västerås stad arbetat med att tomten ska åtgärdas, röjas eller återställas. Tyvärr har det kommit att ta en del tid för frågan att komma...

 • Resultat från förskoleenkät 2017

  I årets förskoleenkät är föräldrar i genomsnitt mycket nöjda med både kommunala och fristående förskolor i Västerås. Särskilt nöjda är de med hur förskolorna arbetar med normer och värden, barns infly...

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?