Logotyp
Visa sökformulär

Skattesatser

Skattesatsen för kommunen är 20,36 procent för 2016. För att du ska få en uppfattning om vad dina skattepengar används till har vi gjort ett enkelt räkneexempel.

Så här användes 100 kr i kommunalskatt under 2015:

Skola och förskola

 • 22,87 kr grundskola och fritidshem för 15 800 elever
 • 12,55 kr förskola för 7 500 barn
 • 9,52 kr gymnasieutbildning för 4 900 elever samt vuxenutbildning

Vård och omsorg

 • 19,19 kr vård och omsorg till äldre, med hemtjänst och särskilda bostäder
 • 10,69 kr insatser till funktionshindrade
 • 7,25 kr insatser inom individ- och familjeomsorgen
 • 3,16 kr försörjningsstöd till 3 700 hushåll

Kultur och fritid

 • 5,54 kr kultur- och fritidsverksamhet inklusive idrottsanläggningar

Teknisk verksamhet

 • 2,61 kr skötsel av parker samt cirka 900 km gator, cykelbanor med mera
 • 2,18 kr kollektivtrafik
 • 1,02 kr räddningstjänsten

Övriga verksamheter

 • 1,47 kr arbetsmarknadsåtgärder
 • 1,95 kr Västerås stads övriga verksamheter
Hur skatten fördelas på en hundralapp.
Hjälpte informationen på denna sida dig?
Hjälpte informationen på denna sida dig?