Logotyp
Visa sökformulär

Ekonomi och budget

Västerås stad har en stark ekonomi och har haft positiva bokslutsresultat under flera år. Vi har god likviditet, positiva nettotillgångar och en bra finansiell profil jämfört med andra större städer. Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's ger Västerås kreditbetyget AAA med stabila utsikter. Det innebär att Västerås har det högsta möjliga kreditbetyget.

Våra inkomster består till största delen av skatteintäkter. Kommunalskatten för 2016 är 20,36 procent, vilket är lägre än genomsnittet i landet. Kostnaderna i budgeten är drygt 8 miljarder kronor per år. Det ska täcka kostnaderna för allt ifrån till exempel vård, skola och omsorg till sophämtning, friluftsliv och kultur.

Budget

I budgeten beskriver vi de mål som kommunfullmäktige beslutat om för verksamheterna för kommande år. Budgeten visar också hur skatteintäkterna fördelas på de olika nämnderna för att målen ska uppnås.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Hjälpte informationen på denna sida dig?