Logotyp
Visa sökformulär

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för beställning inom områdena gator, parker, vägar,  och trafikfrågor.

Länk till samtliga nämnders handlingar, kallelser och protokoll

Tekniska nämnden sammanträder i rum A287 kl 13.30.

  • 20 september
  • 18 oktober
  • 15 november
  • 13 december.


Nämndens sammansättning

Ledamöter

Jazmin Pettersson (S) Ordförande
Ulf Jansson (C) 1:e vice ordförande
Stefan Lindh (M) 2:e vice ordförande
Jan van der Horst (S)
Mikael Vilbaste (MP)
Solveig Nygren (M)
Anna Östholm (L)

Ersättare

Ann-Christine Alkazhami (S)
Ali Khatab (MP)
Adam Pettersson (C)
Pauline Sturesson (KD)
Cassandra Romo (M)
Carl-Johan Aberger (M)
Sture Larsson (L)

Kontakt

Kontakta oss

Jazmina Pettersson (S)

Ordförande i tekniska nämnden

Kontakt

Relaterade dokument

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Hjälpte informationen på denna sida dig?