Logotyp
Visa sökformulär

Teknik och fastighetsförvaltningen

Vår vision är: Tillsammans skapar vi den hållbara staden utan gränser. Vi bidrar med helhetssyn, engagemang och kunskap. Vi skapar bästa möjliga möten med våra invånare, våra kunder och med varandra.

Om teknik- och fastighetsförvaltningen

Teknik- och fastighetsförvaltningen är Västerås stads fastighetsägare och ansvarar för stadens mark – och exploateringsverksamhet, fastighetsförvaltning och lokalförsörjning samt för skötsel av gator, parker, vägar och parkering och kollektivtrafik.

Förvaltningen har två nämnder som styr verksamheten, Fastighetsnämnden och Tekniska nämnden. 

Fastighetsnämndens verksamhetsberättelse 2016. (Kommer snart)

Fastighetsnämndens verksamhetsplan 2017.PDF

Kontakta oss

Hans Näslund

Direktör Teknik- och fastighetsförvaltningen

Telefon: 021-39 16 60

Kundservice

Felanmälan för teknik- och fastighetsförvaltningens hyresgäster.
Öppettider måndag - fredag 07.00 - 16.00.

Akuta ärenden på övrig tid hanteras av vaktbolag. Hänvisning sker via teknik- och fastighetsförvaltningen.

Telefonnummer: 021 - 39 13 67

Kontaktcenter för bygg och miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Hjälpte informationen på denna sida dig?